Posts tagged ‘anàlisi estratègica’

11/04/2013

Eina de franc en línia per efectuar una DAFO al teu negoci

Es tracta d’una eina de capacitació en matèria d’anàlisi estratègica utilitzant la metodologia DAFO, també coneguda com FODA (per les sigles en anglès, SWOT). Es centra en la definició de les Fortaleses, Debilitats, Oportunitats i Amenaces que té l’Organització (o un projecte) amb vista a establir objectius estratègics que tendeixin a:

  • Construir sobre les Fortaleses
  • Elimina les Debilitats
  • Explotar les Oportunitats
  • Mitigar les Amenaces

Per accedir a l’aplicació

Si vols fer servir el mètode tradicional

Dibuixa en un full de paper una línia vertical al centre. A continuació dibuixa una línia horitzontal que passa pel centre de la pàgina. El document està dividit en quatre quadrants, un per a cada àrea, com es veu a la figura.
SWOT
Ara has de pensar en la teva organització i omplir cada quadrant en conseqüència.

Fortaleses i debilitats són factors interns que afecten al teu negoci.

Oportunitats i amenaces són els factors externs.

read more »

%d bloggers like this: