Posts tagged ‘ambiental’

22/03/2013

Ajuts de la Fundació Biodiversidad 2013

Per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental 2013.

Contingut:

Seran objecte de subvenció totes les activitats que guarden relació directa amb les finalitats de la Fundació Biodiversidad:

 • Biodiversitat terrestre
 • Biodiversitat marina i litoral
 • Canvi climàtic i qualitat ambiental
 • Economia i ocupació verda
 • Relacions internacionals

 

Beneficiaris:

 • Entitats i organitzacions sense ànim de lucre d’àmbit estatal.
 • Entitats locals.
 • Entitats mercantils.
 • Per a l’àmbit de les Relacions Internacionals:
  • Entitats sense ànim de lucre amb seu a l’Estat espanyol
  • Entitats no lucratives de caràcter internacional
  • Entitats no lucratives amb seu en algun dels Estats membre de la Unió Europea
  • Entitats estrangeres no lucratives, amb propostes cofinançades per la AECID

El termini per a la presentació de projectes finalitza el 15 de juliol de 2013.

Via: Fundación Biodiversidad

12/05/2011

Beques per estudis de conservació

La Federació EUROPARC i la Fundació Alfred Toepfer han fet pública la convocatòria de beques 2011 per la realització d’estudis de conservació en una o més àrees naturals a Europa, adreçades a joves europeus menors de 35 anys. Les beques tenen com a objectiu intensificar la cooperació internacional i avançar en la qualitat, la innovació i la dimensió europea de la gestió dels espais naturals protegits.

Termini

Fins el 20 de maig romandrà obert el termini de recepció de candidatures

11/05/2011

Programa Formatiu per a Joves del Medi Rural “Pepa Estruch”

El programa FIDAR contribuirà a promoure les capacitats de lideratge, innovació i emprenedoria de la joventut rural del nostre país.

Objectius

L’objectiu general del programa de formació per a joves del medi rural “Pepa Estruch” és el d’oferir als joves del medi rural espanyol un programa de formació actualitzada adaptada a les seves necessitats per millorar la seva capacitat d’adaptació a un entorn canviant i competitiu. Els objectius particulars són:

 • Conèixer el medi econòmic i polític en el qual es desenvolupa l’activitat en els territoris rurals.
 • Disposar d’eines i tècniques de gestió que millorin la rendibilitat de les activitats en el medi rural.
 • Ensenyar les millors tecnologies disponibles en àmbits crítics de la societat rural.
 • Descriure els efectes socials de l’agricultura i les relacions entre l’activitat agrària, el medi ambient i el medi rural.
 • Estimular l’esperit emprenedor, la innovació i el desenvolupament social i econòmic.

Adreçat a

Està dirigit a joves del medi rural, estudiants de ciències i tecnologia agràries, possibles formadors i promotors de canvi, joves emprenedors, tècnics de grups de desenvolupament rural, tècnics municipals, tècnics d’entitats associatives i de Pimes rurals. El programa de formació per a la innovació i el desenvolupament agrícola i rural és fruit d’una iniciativa cofinançada pel FEADER i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), en col.laboració amb la Universitat Politècnica de València, a través del seu Centre de Formació Permanent.

Està dirigit i coordinat per professors del Grup d’Economia Internacional (GEI) de la Universitat Politècnica de València, organisme que emetrà la certificació dels cursos.

Programa

El programa es compon de quatre cursos que poden seguir-se de forma independent:

 • Economia, mercats i política agrària (6 al 30 de juny). Temari
 • Gestió d’explotacions i empreses (4 al 29 de juliol). Temari: En aquest curs es presenten les eines necessàries per gestionar una explotació agrària o una empresa rural. Es dedica especial atenció a les oportunitats de negoci en el medi rural i als instruments de gestió financera i comercial. S’han dissenyant dos tallers presencials per reforçar els coneixements que es desenvolupen a la part online
 • Els ecosistemes agrícoles i el desenvolupament sostenible (5 al 30 de setembre).Temari: En aquest curs es realitza una introducció als ecosistemes agrícoles. Es presenten els components de l’agrosistema i la seva interacció amb el cultiu. S’analitzen tècniques específiques de cultiu i la seva adequació a la producció. Finalment, s’analitza la situació actual de l’activitat agrícola i les seves perspectives de futur. En els tallers presencials s’aprofundirà principalment en l’alta tecnificació en l’agricultura i en la Etnobotànica com a font de nous recursos agrícoles.
 • Competitivitat agroalimentària i desenvolupament sostenible del medi rural (3 al 28 d’octubre). Temari: Aquest curs estudia, en primer lloc, els problemes de competitivitat que presenten el sector agroalimentari i el medi rural a Espanya i, a continuació, les polítiques comunitàries i nacionals per intentar resoldre’ls. Es realitzen dos tallers presencials, el primer es centra en el disseny i constitució d’una entitat associativa i el segon en analitzar i debatre estratègies de desenvolupament en territoris rurals.

Cadascun dels cursos consta de dues fases: una primera fase a distància (en línia) i una segona fase de tallers presencials (dues jornades consecutives) que s’impartirà al Centre de formació del MARM a San Fernando de Henares. Una presentació pública del programa es realitzarà el proper dia 18 de maig a les 13 hores al Saló de Graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (Campus de Vera, València).

Les places són limitades. Els cursos són gratuïts. Els alumnes assumiran les despeses de desplaçament i allotjament per assistir als tallers presencials. La matrícula està oberta per als quatre cursos, que poden ser seguits de manera separada o conjunta. El primer d’ells “Economia, Mercats i Política agrària”, tractarà de la política agrícola comuna (PAC), la seva reforma i els seus efectes sobre el funcionament dels mercats agroalimentaris i la seguretat alimentària. S’admeten preinscripcions fins al 2 de juny.

Informació sobre aquest programa i les seves inscripcions.

Informació de contacte i secretaria tècnica: fidar@upvnet.upv.es 96 387 7007 (Ext. 74748)

Inscripció

09/05/2011

Nova xarxa Emprendeverde adreçada a empreses verdes

S’ha presentat Red Emprendeverde, una iniciativa de la Fundació Biodiversidad amb l’objectiu de crear una xarxa de projectes i empreses verdes i posar-los en contacte amb inversors.

Emprenedors verds

Si ets un emprenedor verd, la Xarxa t’ofereix:

 • Contacte amb inversors i finançadors
 • Assessorament i formació
 • Concurs emprendeverde i Premis
 • Xarxa social

Si ets inversor

Si ets un inversor o finançador interessat a obtenir no només una rendibilitat econòmica sinó també una repercussió ambiental i social positiva, la Xarxa et facilita el contacte amb emprenedors verds.

Concurs emprenedors

Adreçat  a:

 • Noves iniciatives empresarials.
 • Noves línies de negoci vinculades al medi ambient en empreses existents.
 • Empreses existents amb antiguitat màxima de 5 anys. 150.000 euros en premis en espècie i econòmics.

Termini de presentació de candidatures fins el 31 d’octubre de 2011.

L’objecte del Concurs emprendeverde és premiar aquells emprenedors que es distingeixin per la seva contribució a l’economia sostenible ajudant-los a crear i consolidar la seva empresa i reconeixent les seves idees i iniciatives. Dirigit a emprenedors nous i existents.

Hi ha 3 categories de participació:

 • Categoria 1. Nova iniciativa empresarial.
 • Categoria 2. Nova línia de negoci vinculada al medi ambient en empresa existent.
 • Categoria 3. Empresa existent amb antiguitat màxima de 5 anys.

Per concursar hauràs de ser membre de la Xarxa i omplir un formulari amb el teu pla de negoci o la informació sobre la teva empresa. Per obtenir-ne més informació, consulta les Bases del Concurs. La documentació necessària per participar en el concurs és:

Quan més aviat presentis la teva candidatura, abans podràs rebre els premis.

Premis en espècie

Els emprenedors seleccionats podran rebre, entre altres, els següents suports:

 • Formació general o especialitzada.
 • Acompanyament a l’emprenedor (“coaching”).
 • Allotjament en incubadores d’empreses.
 • Assessoraments especialitzats durant un determinat període en diferents àrees (per exemple, qüestions ambientals, màrqueting).
 • Participació en fòrums, inclosos fòrums d’inversió, i en trobades amb altres emprenedors.
 • Trobades amb potencials inversors i finançadors.
 •  Participació en visites a empreses ja consolidades per poder intercanviar coneixements amb els seus gestors.
 • Participació en missions empresarials.
 • Allotjament en vivers d’empreses.
 • Materials i eines de suport a l’emprenedor (ex. Pack per a creació d’una web de l’empresa i la seva difusió en línia, materials de màrqueting, etc.)
22/02/2011

Convocatòria d’Ajuts Unnim 2011 a projectes social, culturals i ambientals

Per a projectes socials, culturals i ambientals

 • Oberta la convocatòria d’ajuts fins el 31 de març de 2011
 • La dotació total és de 1.500.000 €, dels quals 1.000.000 € es destinaran a projectes socials, 300.000 € a projectes culturals i 200.000 € a projectes ambientals

Bases Socials

La convocatòria contribueix a donar resposta a les necessitats socials amb més emergència i incidència en la nostra societat. En aquesta edició, l’atenció se centra en projectes que cobreixen les necessitats socials vinculades a l’atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal, la cooperació internacional i la inclusió social i laboral de les persones en situació de risc d’exclusió.

1. Tipologia dels projectes socials

Atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal

 • Projectes adreçats a la promoció de la salut física i mental
  Que afavoreixen la diagnosi i atenció precoç, la prevenció, els tractaments estimuladors i rehabilitadors, la reducció de danys i la participació del voluntariat per ajudar a persones amb problemes de salut física o mental.
 • Projectes de promoció de l’autonomia de les persones grans i l’autonomia de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial:
  Que afavoreixen la qualitat de vida de les persones que pateixen dificultats en la seva vida quotidiana a conseqüència d’una situació de manca d’autonomia o que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat de patir-la. Que prevenen l’exclusió social, fomenten l’autonomia de les persones i incideixen en les seves oportunitats de participació activa i presa de decisions.
 • Projectes d’atenció a les víctimes de la violència domèstica
  Que afavoreixen l’atenció a persones que pateixen violència domèstica i contribueixen a donar resposta a les necessitats socials emergents que es desprenen d’aquesta situació. Que promouen l’eradicació progressiva de la violència domèstica des d’una dimensió multicausal.

Cooperació internacional

 • Projectes adreçats a millorar les infraestructures i equipaments en els països d’origen i a promoure el desenvolupament local i comunitari.
  Que afavoreixen la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament social i humà, l’educació i capacitació tècnica, el desenvolupament de la salut i sanitat, la promoció de la igualtat de gènere, i la conservació i utilització sostenible dels recursos naturals dels països d’origen.
 • Projectes d’acollida temporal en el nostre país d’infants de països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.
  Que afavoreixen els desplaçaments d’infants per a estades temporals amb fins educatius, de tractament mèdic o gaudir de vacances en un entorn desenvolupat.
 • Projectes de defensa dels drets humans.
  Que afavoreixen la prevenció o alleujament del patiment de les víctimes d’injustícies socials o de desastres de qualsevol tipus, la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, el restabliment dels seus drets i que garanteixen la seva protecció sota els principis d’imparcialitat, neutralitat i no discriminació.

Inclusió sociolaboral

 • Projectes adreçats al foment de l’ocupació i la incorporació en el mercat laboral per a col•lectius amb risc d’exclusió social.
  Que afavoreixen la creació i promoció de nous llocs de treballs, la igualtat d’oportunitats i l’autonomia de les persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió laboral.
 • Projectes de cases d’acollida i habitatges socials tutelats.
  Que donen resposta a les necessitats d’habitatge i residència temporal de grups d’atenció social amb més febleses i que permeten millorar la seva qualitat de vida.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • L’edició de llibres i publicacions en qualsevol tipus de suport (CD, vídeo, etc.).
 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • La construcció d’equipaments o reformes de la seu de l’entitat.
 • Les despeses generals de l’entitat.
 • Els projectes que es limiten a la formació ocupacional i laboral.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes socials és de 1.000.000 d’euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

Bases Culturals

La convocatòria contribueix a donar suport a la creació i difusió d’activitats culturals, al manteniment i promoció de la cultura popular i a la recerca i recuperació del patrimoni cultural, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament cultural i la participació ciutadana.

1. Tipologia dels projectes culturals

 • Projectes adreçats a la creació cultural d’activitats com la música, el teatre, el cinema, la dansa, la literatura o altres manifestacions artístiques similars.
 • Projectes adreçats a la difusió d’accions culturals a partir de l’organització i el desenvolupament d’activitats com exposicions, exhibicions, representacions, edicions o altres manifestacions similars.
 • Projectes adreçats al manteniment i la promoció de la cultura popular originària del territori on la nostra entitat té presència comercial.
 • Projectes adreçats a la recerca i recuperació del patrimoni cultural material o immaterial.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • La construcció d’equipaments o reformes de la seu de l’entitat.
 • Les despeses generals de l’entitat.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes culturals és de 300.000 euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

Bases Ambientals

Els ajuts s’adrecen a projectes de transformació que indueixin canvis i millores ambientals en la nostra manera de produir i de consumir productes i serveis. És a dir, models orientats a cobrir les necessitats actuals sense comprometre les de les generacions futures, tot promovent l’ús racional i eficient dels recursos.

1. Tipologia dels projectes de millora ambiental

Els projectes han de destacar per oferir solucions tecnològiques i innovadores que comporten un avenç cap a la sostenibilitat a partir de nous enfocaments i plantejaments, i que, a més, són com més reproduïbles millor.

En cas de consistir en projectes de recerca aplicada (pilots), han de demostrar la seva viabilitat per poder accedir als ajuts.

Són susceptibles de rebre aquests ajuts aquells projectes dirigits a reduir el consum de recursos i energia i la generació de residus i emissions; que minimitzen els impactes ambientals derivats de l‘escalfament global, l’acidificació, l’esgotament de recursos, la pol•lució, etc., i que, a més, hi incorporen un valor afegit de caràcter tecnològic.

És per això que són objecte dels ajuts els projectes inclosos en aquests blocs:

 • Consum sostenible dels recursos naturals. Per funcionar, la nostra societat consumeix molts recursos de manera accelerada, amb el consegüent perill que s’esgotin i que produeixin contaminació. Per aquest motiu, des de l’Obra Social Unnim es vol impulsar la participació de projectes que promouen un consum sostenible dels recursos naturals.
  En són exemples: selecció de materials de menys impacte ambiental i amb baixa toxicitat i perillositat, ús de materials reciclats com a primera matèria, noves fórmules de consum responsable, sistemes que minimitzen la contaminació de les aigües, estalvi en el consum d’aigua, tecnologies adreçades a la potabilització, noves fórmules d’ocupació del territori més sostenibles, conceptes innovadors de sistemes productius i serveis que disminueixen el consum de recursos, a més de l’impacte ambiental derivat del seu ús, etc.
 • Eficiència en el consum d’energia. L’energia és el motor del nostre desenvolupament, però, d’una banda, encara es consumeix de manera ineficient, i de l’altra, el seu ús es basa principalment en els combustibles fòssils, la qual cosa està directament relacionada amb l’acceleració de l’escalfament del planeta. En aquest sentit, calen iniciatives que redueixin el nostre consum actual, fent-lo més eficient, a més d’innovar en noves energies més netes.
  Alguns exemples de projectes en aquesta línia són: sistemes estalviadors, mecanismes d’eficiència, recerca en energies renovables, innovació en els mitjans no motoritzats i en l’ús del transport públic, sistemes per augmentar l’eficiència del transport, construcció bioclimàtica, etc.
 • Reducció de la generació de residus. La nostra manera de consumir i produir ha provocat un increment de la generació de residus, la gestió dels quals comporta un repte ambiental de la nostra societat. Per tant, s’han d’impulsar projectes que cerquen la reducció de la seva generació, així com maneres innovadores de reciclar-los i/o de reincorporar-los als sistemes productius.
  Alguns exemples són: integració de la reducció de residus en origen en sistemes productius, reutilització d’aparells, reciclatge, valoració dels residus, etc.
 • Minimització dels impactes del canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica. Com a resultat de la nostra activitat diària, s’emeten diversos contaminants a l’atmosfera, que, d’una banda, contribueixen a l’acceleració del canvi climàtic (amb les emissions de CO2), i que, de l’altra, impacten sobre els sistemes naturals i sobre nosaltres mateixos (emissions de partícules, NOx, COV, etc.), amb la qual cosa provoquen problemes respiratoris i altres problemes de salut associats (nerviosisme vinculat al soroll, estrès, etc.).
  En aquest sentit, s’impulsa la participació en aquesta convocatòria de projectes adreçats a la minimització dels impactes associats a aquests aspectes, com ara: projectes que minimitzin l’emissió de contaminants, de llum, de CO2, etc., així com de soroll, amb tecnologies sonoreductores o altres iniciatives que redueixin aquest tipus de pol•lució.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • L’edició de llibres i publicacions en qualsevol tipus de suport (CD, vídeo, etc.).
 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • Les despeses generals de l’entitat.
 • Els projectes de tipus naturalístic.
 • El compliment d’obligacions fixades per la legislació.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes ambientals és de 200.000 euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

 

Presentació de sol·licituds

Per presentar la sol·licitud haureu d’adreçar-vos a aquest enllaç: https://www.unnimobrasocial.cat/

Aquest enllaç s’obrirà en una nova finestra

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: