Posts tagged ‘AEAT’

08/01/2013

Disponible el càlcul de retencions del treball personal 2013

Es troba disponible el servei online de càlcul de les retencions del treball personal per a l’exercici 2013. Amb aquest instrument el contribuent podrà calcular la quantia i el tipus de retenció que li corresponguin en funció de les remuneracions abonades o satisfetes. A través d’aquest programa es poden calcular les retencions mínimes que hem de practicar segons les dades aportades d’ingressos i circumstàncies personals aportats en el model 145.

L’empresa és responsable del càlcul de les retencions i assegureu-vos que siguin correctes. A més a més ha de practicar les correccions oportunes si s’observen canvis significatius en les quantitats a percebre, sobretot en funció de variables o pagaments per objectius, per exemple. Són retencions mínines, ja que el treballador sempre pot demanar un increment del tipus a aplicar.
%d bloggers like this: