Posts tagged ‘036’

20/11/2012

Què passa si no presentes l’alta censal a hisenda. Els models 036 o 037

Els models 036 i 037 són declaracions tributàries de caràcter censal, és a dir el lloc on informem de les nostres obligacions fiscals, són obligatoris des del moment que hem de presentar autoliquidacions d’IVA (model 303), IRPF (Models 111, 115, etc.), pagaments fraccionats (Models 130 i 131), Impost sobre Societats (Model 200), i altres.

Si durant un temps …

.. estem sense activitat  hem de notificar la baixa d’aquesta obligació mitjançant els mateixos  models 036 o 037.

Què passa si no presentes un 036 o el 037 ?

 

Doncs multa, però quin tipus de sanció

read more »

%d bloggers like this: