Archive for Abril 22nd, 2013

22/04/2013

Puc tornar a cobrar l’atur després de realitzar una activitat per compte propi

L’objectiu d’aquesta mesura és millorar la protecció social dels treballadors autònoms i incentivar la posada en marxa d’iniciatives emprenedores per part de gent jove.

Desenvolupament de la mesura:

Amb caràcter general, s’estableix un termini de dos anys per reprendre el cobrament de l’atur d’aquells autònoms que tinguessin dret a la mateixa en el moment de donar d’alta com a autònoms i no optin per la capitalització. En el cas de joves menors de 30 anys el termini s’amplia fins als cinc anys.  D’aquesta manera, un emprenedor té dos anys per contrastar la viabilitat del seu negoci sense perdre la prestació per desocupació a què tingués dret pels seus treballs anteriors.

Si es dóna de baixa del règim especial de treballadors autònoms abans que hagi transcorregut aquest termini (dos o cinc anys segons el cas), pot reprendre el cobrament de la prestació per desocupació

Es tracta d’una mesura alternativa per a aquells que prefereixen no capitalitzar o compatibilitzar la seva prestació per desocupació en iniciar una activitat per compte propi, sinó emprendre amb una xarxa de protecció futura.

Segons l’INE  el 50% de les activitats empresarials iniciades resulten no viables després del cinquè any d’implantació, termini que supera el previst per poder acollir-se de nou al cobrament de la prestació per desocupació, que s’hagués suspès al donar-se l’aturat d’alta com a autònom.

Amb aquesta mesura es pretén que, en aquest supòsit, el beneficiari pugui reprendre la percepció de la prestació per atur en el cas que es produeixi una baixa en el RETA, fent coincidir el termini màxim de suspensió amb el temps mitjà en què la viabilitat de l’activitat d’emprenedoria es constata.

Via: Ministerio del Empleo y Seguridad Social

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: