Archive for Octubre 26th, 2012

26/10/2012

Has de canviar la base de cotització de la teva quota d’autònoms?

El dimecres 31 d’octubre s’acaba el termini per al canvi voluntari de la base de cotització dels autònoms.  Pel 2013 la base mínima prevista és de 858,60 € al mes i la màxima serà de 3.425,70 €.

Si ets un treballador autònom que l’1 de gener de 2013 tens menys de 47 anys podràs triar la base entre els límits mínim i màxim. Si per contra ets més gran de 47 anys podràs fer-ho igualment però només si el mes de desembre de 2012 ha cotitzat per 1.870,50 € o més, o bé es doni d’alta al mateix 2013. Si no arribes a complir això, no podria triar una base superior a 1.880,50 €. Hi ha una única excepció en el cas del cònjuge supervivent.
D’altra banda, si el 2013 tens 49 anys o més només podràs cotitzar entre les quanties de 925,80 € i 1888,80 € al mes. Igualment existeix aquí l’excepció del supervivent del titular que s’hagi donat d’alta amb 45 o més anys, que podrà cotitzar entre 858,60 € i 1888,80 €.
Si abans de complir els 50 anys has cotitzat per cinc o més anys i la darrera base acreditada era inferior a 1870,50 € tindrà també la mateixa opció de cotitzar entre 858,60 i 1888,80 €. Si ha estat superior, cotitzaràs per la resultant d’incrementar l’última base acreditada en un 1% o fins a la de 1888,80 € si amb l’increment no arribes aquesta quantia.
Aquest canvi, si bé serà efectiu a partir de 2013, no vol dir que obligatòriament duri un any sencer, sinó que es pot tornar a canviar ja que posteriorment es podrà fer també mitjançant sol·licitud a la Seguretat Social abans de l’1 de maig perquè tingui efectes des l’1 de juliol següent.

Si has de fer aquests canvis, necessites aquest model

Via: e-autonomos

26/10/2012

VIII Convocatòria d’ajuts a projectes socials i ambientals 2012 de la fundació DKV

Objectius de la convocatòria

  • Millorar la salut de persones desfavorides a través d’activitats que fomentin la vida activa i hàbits alimentaris i de vida saludables.
  • Engegar projectes terapèutics innovadors (musicoteràpia, artteràpia, estimulació cognitiva, hidroteràpia, etc.).
  • Informar, assessorar i formar en salut, accés al sistema sanitari, hàbits de vida sana i prevenció de riscos laborals.
  • Reduir l’aïllament social de familiars i malalts mitjançant la posada en marxa d’activitats d’acompanyament.
  • Projectes que estiguin enfocats a la difusió, comunicació i sensibilització dels efectes en la salut humana dels factors ambientals, especialment vinculats amb malalties respiratòries infantils, l’asma, al·lèrgies, els trastorns neurològics del desenvolupament, el càncer infantil i els efectes alteradors endocrins. És a dir, aquells temes identificats per la iniciativa SCALE de la UE.
  • Projectes proposats per professionals sanitaris que ajudin a millorar les condicions de salut i qualitat de vida de persones desfavorides a Espanya o en països en vies de desenvolupament.
  • Projectes enfocats a atendre la salut de col·lectius que pateixen les conseqüències de la conjuntura econòmica, sempre que no estiguin coberts ja per la Seguretat Social.

Terminis de recepció dels projectes
Primera fase:
Recepció inicial de projectes: del 15 d’octubre al 19 de novembre. L’hora límit serà les 12:00 hores.
Després de l’anàlisi de la documentació presentada, es contactarà amb les entitats que accedeixin a la segona fase per a la presentació de la resta de documentació exigida. Aquesta comunicació s’ha de fer amb data límit del 19 de desembre de 2012.

Segona fase:
El termini de presentació de documentació per a la segona fase serà entre el 19 de desembre de 2012 i el 4 de gener de 2013, sent l’hora límit les 12:00.
Pots enviar qualsevol dubte als següents correus electrònics:
Entitats que presenten projectes socials, projectes de cooperació al desenvolupament enfocats a salut , projectes de lluita contra la pobresa:  convocatoriadkv@fundacionseres.org
Entitats que presenten projectes ambientals:  daniela.toro@dkvseguros.es

 

Documentació de la convocatòria

%d bloggers like this: