Ajuts de la convocatòria 2012 del subprograma INNPACTO

INNPACTO vol  fomentar la col·laboració entre el teixit productiu i els agents d’R + D, en un escenari pressupostari complicat, les condicions de crèdit per a les empreses són molt favorables. Són préstecs a l’1% d’interès, amb 8 anys d’amortització, inclosos 2 anys de carència. El crèdit concedit pot cobrir fins al 95% del pressupost finançable de l’empresa.
Està dirigit a tots els agents del sistema espanyol de Ciència-Tecnologia-Empresa: empreses, universitats públiques i privades, centres de recerca públics i privats, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, organismes públics d’investigació, etc.
Així mateix, els projectes finançats són projectes de desenvolupament experimental amb un pressupost mínim de 500.000 euros i amb una durada mínima de dos anys i màxima de quatre.

Objectiu

És el suport a projectes en cooperació entre organismes d’investigació públics o privats i empreses, per a la realització de projectes de R+D+i orientats cap a productes, processos i serveis, amb una clara orientació al mercat i fonamentats en la demanda.

Amb aquests projectes es pretén focalitzar la R+D+i, promoure la creació d’empreses innovadores, orientar l’activitat d’empreses ja existents cap a l’activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país, així com fomentar la participació de les entitats beneficiàries en projectes i programes europeus i internacionals.

Entitats beneficiàries

a) Empreses.
b) Centres tecnològics d’àmbit estatal.
c) Centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
d) Centres universitaris privats d’investigació i desenvolupament.
i) Altres centres privats d’investigació i desenvolupament sense ànim de lucre.
f) Organismes públics d’investigació als quals se’ls apliqui la Llei 13/1986, de 14 d’abril.
g) Universitats públiques i els seus departaments i instituts universitaris.
h) Altres centres públics d’investigació i desenvolupament.
i) Altres entitats privades sense ànim de lucre.
j) Altres entitats de dret públic.
k) Agrupacions o associacions.

De totes les entitats que participen en el projecte, s’haurà de triar a una empresa com a representant de l’agrupació (actuarà com a sol·licitant de l’ajuda i com a interlocutor amb l’Administració). No obstant això, es podrà nomenar com a coordinador tècnic del projecte a una altra de les entitats participants en el projecte, reflectint-se les tasques que li siguin encomanades en l’acord de col·laboració. Si no s’escollís cap coordinador tècnic s’entendrà que el representant de l’agrupació assumeix les tasques de coordinació tècnica.

Termini de presentació de sol·licituds.

Des del 26 de juny de 2012 a les 00:00 hores (hora peninsular) fins al 17 de juliol de 2012 a les 15:00 hores (hora peninsular)

Característiques de les ajudes

Les ajudes podran consistir en préstecs , les característiques dels préstecs seran: termini d’amortització màxim de 8 anys, 2 anys de carència, i tipus d’interès 1% anual.
La determinació del tipus d’ajuda concreta atorgada a cada entitat beneficiària es realitzarà sobre la base dels següents criteris:

a) Les entitats beneficiàries pertanyin al sector públic, només podran obtenir ajuda en forma de subvenció o bestreta reemborsable amb càrrec al FEDER.

b) Els préstecs només es concediran a entitats pertanyents al sector privat.

c) Les bestretes reemborsables amb càrrec al FEDER només podran concedir-se a aquelles entitats pertanyents al sector públic que comptin amb garantia pública.

d) Les empreses pertanyents al sector privat només podran obtenir ajudes en forma de préstecs.

i) Exceptuant a les empreses, per a la resta d’entitats beneficiàries que pertanyin al sector privat, l’ajuda s’atorgarà en forma combinada de préstec o subvenció, sent preferentment préstec.

Més informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: