Archive for Juny 8th, 2012

08/06/2012

Programes de recolzament a la PIME de la Unió Europea 2012

D’una forma clara i senzilla, resumida en 25 folis,  s’ensenyen quines són les subvencions, préstecs, i garanties dels programes que es gestionen a escala nacional o regional així com de la prestació d’ajudes a través dels fons estructurals. Aquesta guia l’ha editat la Comissió Europea.

Té un breu resum de cada programa i els enllaços a les pàgines web de cada un d’ells on es pot ampliar la informació. El text s’ha dividit en cinc punts que detallen les oportunitats temàtiques de finançament: (recerca, medi ambient, etcètera), els fons estructurals (Feder o FSE), els instruments financers gestionats en la seva majoria pel Fons Europeu d’Inversions, les ajudes a la internacionalització de les pimes, i, en darrer lloc, assenyalen que per rebre més informació cal acudir a la xarxa Enterprise Europe Network.

Programes com el Jeremie, Life +, el Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat (PMCI) o Erasmus Joves Emprenedors, entre molts d’altres, estan perfectament detallats i s’hi enllacen les pàgines web que aporten més informació sobre cadascuna d’aquestes línies.

 

Via: Fundación Vértice

%d bloggers like this: