Archive for Mai 11th, 2012

11/05/2012

3ers premis Seres a la innovació i compromís social de l’empresa

La Fundació SERES  Societat i Empresa Responsable. Promociona actuacions empresarials de caràcter estratègic, i per tant sostenible. Contribuint a una integració social de les persones desfavorides, és a dir, els beneficiaris tenen que pertànyer a un dels col·lectius en risc d’exclusió social:

  • persones malaltes
  • Infància
  • Reclusos i ex-reclusos
  • Dones víctimes de violència de gènere
  • Immigrants
  • Persones amb Discapacitat
  • Aturats de llarga durada
  • Persones drogodependents.

La Fundació convoca els Premis SERES, en la seva tercera edició. Els guardons volen incentivar i reconèixer aquelles actuacions estratègiques i innovadores que generin valor per la societat i l’empresa.

El termini per a participar-hi finalitza el 14 de juny de 2012.

read more »

%d bloggers like this: