Archive for Mai 2nd, 2012

02/05/2012

Guia per a emprenedors de base tecnològica

Els negocis basats en tecnologia són una excel·lent oportunitat per emprendre. Madrid + d, a la recerca de promoure la creació d’empreses de base tecnològica, ha elaborat una guia on ensenya el camí que ha de seguir l’emprenedor, des de la concepció de la idea de negoci fins a la consolidació de l’empresa en el mercat, per crear una empresa en la indústria tecnològica.

Via: Negocios y enprendimiento

%d bloggers like this: