Archive for Març 28th, 2012

28/03/2012

Últims dies període d’inscripcions per a operadors/es a la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals

Fins el  30 de març de 2012 es poden presentar les sol•licituds d’inscripció en el procés de selecció d’operadors/operadores a la campanya d’estiu d’informació i vigilància contra incendis forestals, del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) instat per les ADF adherides, amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments.

És requisit dels aspirants en el procés de selecció ser estudiant d’últim curs (més del 75% de crèdits superats) o titulat d’Enginyeria Tècnica Forestal o d’Enginyeria de Forest, Biologia, Geografia, Geologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Agrícola o Agrònoma. En el cas de titulacions estrangeres, caldrà que la titulació estigui homologada de conformitat amb el que estableix la normativa legal vigent.

read more »

Etiquetes: , , ,
28/03/2012

Últims dies per a presentar candidatures als Premis IMPULSA 2012

La Fundació Príncep de Girona convoca la tercera edició dels Premis IMPULSA de reconeixement al talent de joves emprenedors/ores als quatre àmbits en què la fundació desenvolupa la seva activitat: Social, científic-acadèmic, cultural-esportiu i empresarial.

Termini: 30/03/2012.

Objectiu

Promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca i la creativitat, la solidaritat i el desenvolupament del talent dels joves que demostren inquietud per construir un món més just en un entorn globalitzat. Els Premis IMPULSA 2012 volen reconèixer joves emprenedors i innovadors amb capacitat per assumir riscos i amb la motivació necessària per induir canvis en la societat.

read more »

Etiquetes: ,
28/03/2012

Guia pràctica sobre oportunitats de finançament de la UE per la recerca i la innovació

La nova edició de la “Guia Pràctica de la UE Oportunitats de Finançament per a la Recerca i la Innovació”, inclou una completa posada al dia la imatge de les tres fonts de finançament que es descriuen en la guia inicial (7PM Programa de Recerca, Programa de Competitivitat i Innovació i el marc estructural Fons) completada amb informació sobre el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu de Pesca.

També se centra en les oportunitats de finançament addicionals en el camp de la recerca i la innovació.

La Unió Europea té tres instruments comunitaris principals de finançament per fomentar la recerca i la innovació:

  1. el Programa Marc de Recerca, que finança tasques d’investigació;
  2. el Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat ( PIC), que finança pràctiques innovadoras1, i
  3. els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió, que financen la política de cohesió.

El propòsit d’aquesta Guia és ajudar els possibles beneficiaris dels  programes a comprendre els tres instruments de finançament i identificar el règim de finançament més adequat per a ells.

read more »

%d bloggers like this: