Alojamientos Conectados, programa per incorporar les TIC al turisme rural i establiments hotelers

Alojamientos Conectados, és un Programa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme,  de suport a la incorporació de tecnologia en establiments hotelers i allotjaments de turisme rural.

El Programa es tradueix en la realització de les següents actuacions:

 1. Convocatòria d’ajudes en espècie: desenvolupament del Projecte Demostrador Pluriregional de Solucions i Serveis Tecnològics en establiments hotelers i d’Allotjaments de Turisme Rural: implantació solucions tecnològiques i prestació de serveis orientats a l’ús de les TIC en establiments hotelers i allotjaments rurals.
 2. Organització i celebració de Tallers de Capacitació.
 3. Desenvolupament d’un Portal de Suport al Programa.

Les actuacions seran cofinançades per fons comunitaris del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu Economia Basada en el Coneixement (POEC) període de programació 2007-2013 i dels Programes Operatius Regionals que siguin aplicables.

Beneficiaris

El Programa està dirigit a Autònoms i Pimes del sector hoteler i d’allotjament rural, que podran concórrer a la Convocatòria d’Ajuts i Participar en els Tallers de Capacitació.

Que el seu domicili social estigui establert en alguna de les següents comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Castella la Manxa , Castella i Lleó, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Canàries, Melilla, Múrcia o Navarra. (Catalunya i les Illes Balears no es poden beneficiar del programa).


Convocatòria d’Ajuts

Per participar en la Convocatòria d’Ajuts, cal que els sol·licitants siguin autònoms o PIMES i que compleixin els següents requisits específics (acreditats mitjançant la documentació corresponent):

 • No estar incurs en cap de les prohibicions que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
 • Tenir una plantilla d’entre 0 i 49 empleats.
 • Tenir un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeixi de 10 milions d’euros.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com del pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altre préstecs o bestretes concedits anteriorment amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
 • Desenvolupar la seva activitat principal en el sector de les Pimes Hoteleres i Allotjaments de Turisme Rural, (CNAE 2009: 5510 Hotels i allotjaments similars i 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada).
 • Que la data de constitució de la empresa o alta del treballador autònom en la seva activitat econòmica en vigor, sigui anterior a la data de publicació de la convocatòria.
 • Que el seu domicili social estigui establert en alguna de les següents comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Castella la Manxa , Castella i Lleó, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Canàries, Melilla, Múrcia o Navarra.
 • No tractar-se d’una empresa de naturalesa pública o amb accionariat d’aquesta naturalesa.
 • Disposar d’un contracte de connexió a Internet de Banda Ampla així com de direcció de correu electrònic operatius.

Paquet de solucions i serveis oferts

Més informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: