El portal EUGO t’ofereix crear la teva empresa en tres passes

Quan vols crear una empresa és necessari realitzar una sèrie de tràmits que varien depenent del tipus d’empresa i on estigui localitzada. En aquest sentit, el portal Eugo et pot ajudar molt.
En aquest portal, creat pel Govern d’Espanya per ajudar als que vulguin iniciar una activitat empresarial, es pot esbrinar quins són els tràmits necessaris per posar en marxa la teva empresa en tres passos:

 1. El primer pas et mostra la localització on s’establirà l’empresa, seleccionant la comunitat autònoma, la província i la població.
 2. Has de triar el tipus d’activitat econòmica a la qual et dedicaràs,  podent triar entre un ampli ram d’activitats en tots els sectors.
 3. Has de marcar el tipus d’establiment (físic o no), la teva forma de prestació (Comunitat de béns, empresari individual, etc .), forma jurídica (si en té) i el país de procedència.

Un cop recopilada tota la informació t’apareixerà un llistat amb tots els documents necessaris per muntar-te l’empresa, l’ordre en què s’han de realitzar, la descripció, els organismes competents per fer el tràmits i la documentació a aportar.
A més també disposa d’informació sobre com donar-l’ho de baixa, i els tràmits i procediments necessaris per fer-ne  modificacions..

A qui s’adreça

El portal EUGO s’adreça als Prestadors de serveis (empresaris i emprenedors), dels Estats membres de la Unió Europea que vulguin realitzar la seva activitat empresarial a Espanya. També està dirigit als consumidors (destinataris dels serveis) d’aquestes activitats empresarials per proporcionar-los la informació sobre les associacions i formes de reclamació, així com a les Autoritats Competents que atorguen les autoritzacions, registres, etc., en els termes establerts en la Llei 17/2009.

Queden exclosos els serveis següents:

 • els serveis no econòmics d’interès general;
 • els serveis financers (com els bancaris, de crèdit, d’assegurances i reassegurances, de pensions de lloc de treball o individuals, de valors, de fons d’inversió i de pagaments);
 • els serveis de comunicacions electròniques pel que fa als àmbits que es regeixen per les Directives en la matèria;
 • els serveis de transport, inclosos els portuaris;
 • els serveis de les empreses de treball temporal;
 • els serveis sanitaris;
 • els serveis audiovisuals;
 • les activitats de joc per diners;
 • les activitats vinculades a l’exercici de l’autoritat pública;
 • determinats serveis socials (relatius a l’habitatge social, l’atenció als nens i el suport a persones necessitades);
 • els serveis de seguretat privats;
 • els serveis prestats per notaris i agents judicials designats mitjançant un acte oficial de l’Administració.

Què és la prestació de serveis?

La prestació de serveis és la realització d’una activitat empresarial (servei) per compte propi, i a canvi d’una remuneració econòmica.

L’accés i l’exercici de la prestació de serveis en un Estat membre de la Unió Europea, i en particular a Espanya, comporta el compliment d’una sèrie de requisits en diferents àmbits, com per exemple:

 • La constitució de societats de diferents tipus: anònima, limitada, etc.
 • L’obtenció de llicències i inscripció en registres.
 • La col·legiació i el carnet professional.
 • L’obtenció del número d’identificació fiscal.
 • La Inscripció de l’empresa i l’alta de treballadors

Igualment, els prestadors de serveis dels Estats Membres poden escollir dues Formes de prestació per exercir la seva activitat. Podent optar per:

 • La Forma de prestació amb establiment, quan una activitat econòmica es realitza per una durada indeterminada i a través d’una infraestructura estable, com per exemple:
  • Constitució d’una societat.
  • Empresari individual.
  • Obertura de Sucursal.
  • Obertura de Filial.
  • Altres formes d’Establiment: UTE (Unió Temporal d’Empreses), societats cooperatives, societats professionals, etc.
 • La Forma de prestació sense establiment, quan la realització de l’activitat de serveis no requereix una infraestructura estable sinó que el prestador de serveis exerceix la seva activitat de forma temporal. Les modalitats més habituals de prestació de serveis sense establiment a Espanya estan referides a:
  • Associació amb una empresa establerta.
  • Empresari individual
  • Prestació temporal de serveis.

El conjunt de requisits per a ambdues formes de prestació és ampli i varia en funció de l’activitat empresarial, la forma de prestació, la forma jurídica adoptada i la localització geogràfica on es va a realitza l’activitat.

Com trobar la informació?

L’objectiu principal del portal Eugo és facilitar als prestadors de serveis la informació referent a les opcions de què disposa per a l’accés i exercici de la seva activitat empresarial.

Per determinar el conjunt de tràmits i requisits necessaris, s’ha de seleccionar l’activitat empresarial, la forma de prestació, la forma jurídica adoptada i la localització geogràfica on es va a realitza l’activitat.

Una vegada determinada la selecció s’obté la llista de tràmits a realitzar visualitzant-se el resultat de la cerca en forma de gràfic o de llista amb grups de tràmits: tràmits d’accés a l’activitat, tràmits d’exercici, tràmits específics i altres tràmits d’interès.

La informació es presentarà de dues maneres:

 • En forma de llista, on l’usuari podrà veure de manera seqüencial els tràmits necessaris per a la seva prestació de serveis.
 • Seqüència de tràmits
 • En forma de gràfic, on els tràmits es distribueixen en funció de l’àmbit d’actuació de l’Autoritat competent (Administració General de l’Estat/comunitats autònomes/Entitats Locals/unes altres autoritats).Gràfic de la seqüència de tràmits

A més de la informació presentada per pantalla, el portal WWW.EUGO.ES oferirà la possibilitat de baixada d’aquesta informació de manera estructurada en format.pdf com Guia d’Assistència.

Guia d'Assistència

Mòdul de Cerca de Vies de Reclamació i Organitzacions d’Assistència.

La protecció dels drets dels prestador de serveis i dels destinataris (consumidors) dels mateixos requereix que el portal EUGO proporcioneu la informació necessària perquè l’usuari del portal pugui conèixer les organitzacions d’assistència i vies de reclamació. A través d’una cerca senzilla el portal ofereix aquesta informació que també es pot baixar en format pdf.

Ajuda a la tramitació


Eugo proporciona ajuda el prestador de serveis per iniciar la realització dels seus tràmits corresponents a una activitat, forma de prestació, forma jurídica i localitat seleccionada fent de distribuïdor i intermediari entre les diferents autoritats competents responsables de cada tràmit.

Vies de Reclamació i Organitzacions d'Assistència

Per iniciar la realització dels tràmits mitjançant l’Ajuda a la Tramitació cal registrar-se en el portal.

Es disposa de tramitació telemàtica per a la constitució de societats limitades així com la tramitació d’Empresaris individuals, no sent necessari utilitzar formularis en paper. Per a la resta de formes de prestació el portal proporciona ajuda i informació per al seguiment de la tramitació presencial.

Aquesta funcionalitat és possible gràcies al sistema de tramitació telemàtica del CIRCE un sistema informàtic de tramitació d’expedients electrònics que, a través del document únic electrònic (DUE) i un procediment telemàtic, durà a terme l’intercanvi de la documentació necessària per a la creació d’empreses i empresaris individuals.

CIRCEEl prestador de serveis que hagi iniciat la tramitació a través de Eugo  té la possibilitat de realitzar el seguiment de la mateixa.

Consulta d'estats de tràmits

Centre d’Atenció a Usuaris


El portal complementa a través dels Centre d’Atenció A l’Usuari ( 060) la informació oferta per mitjans electrònics.

Centre d'Atenció A Usuaris

Autoritats competents


A través d’una zona privada, es permet la cooperació i col·laboració entre les Autoritats Competents amb responsabilitat en la informació i realització dels tràmits.

Mòdul d'Autoritats Competents

La xarxa de finestretes físiques


La xarxa d’oficines físiques empresarials ajuda i assessora l’emprenedor en l’elaboració i tutoria del Pla d’Empresa així com en la realització telemàtica dels seus tràmits empresarials. Existeixen dues xarxes d’oficines físiques, la xarxa de finestretes úniques empresarials i la xarxa PAIT de punts de tramitació empresarial.

Finestretes úniques empresarials        Punts de Tramitació Empresarial

Via: EUGO

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: