Ajuts de ‘la Caixa’: Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials derivats de la situació en què es troben ells mateixos o els seus familiars incrementa, i actualment s’accentua a causa del procés d’envelliment de la població. Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” impulsant projectes que fomentin l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, com també de les persones que per raons d’envelliment o malaltia pateixen el deteriorament de les capacitats i de la salut física i/o mental.

Línies d’actuació prioritàries

  1. La promoció de l’autonomia personal dels beneficiaris
  2. El desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat, malaltia mental o en situació de dependència
  3. L’envelliment actiu i la prevenció de la dependència
  4. La igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat dels col·lectius beneficiaris de la convocatòria
  5. El suport psicosocial a l’entorn familiar dels beneficiaris
  6. El foment i la gestió del voluntariat vinculat als projectes de promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i/o a la dependència

Registre i acreditació de les entitats

Per presentar un projecte a les diverses convocatòries de l’Obra Social ”la Caixa”, cal registrar prèviament l’entitat i acreditar-ne una persona com a representant a través de la nova aplicació web “Convocatòries”.

Per fer-ho, cal emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar la documentació següent escanejada:

 1. Targeta del CIF de l’entitat
 2. Inscripció de l’entitat en el registre corresponent. En cas que s’hi presenti una delegació, cal la inscripció de l’entitat i la de la delegació en el registre corresponent

 3. Estatuts de l’entitat
 4. Document d’acreditació de la persona que representa l’entitat a l’hora de gestionar projectes (model disponible a l’aplicació)

 5. NIF de la persona que representa l’entitat en la gestió de projectes

Presentació de projectes

Tota la documentació s’ha de lliurar en format electrònic, i en cap cas no s’accepta documentació física.

El lliurament dels projectes i de la documentació complementària s’ha de fer per internet, a través de l’aplicació web “Convocatòries”, a partir de les instruccions que s’expliciten detalladament.

Documentació complementària que cal presentar

Per poder presentar el projecte a la convocatòria, cal que l’entitat adjunti a l’aplicació la documentació següent:

 1. Certificació de validació de dades (disponible a l’aplicació)
 2. Acord de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de l’entitat en què s’aprova la presentació de la sol·licitud a la convocatòria

 3. Certificat del representant legal de l’entitat en què consti la composició nominal i el NIF de cadascun dels membres de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant

 4. Acord de col·laboració entre les entitats que indiqui quina entitat és la gestora de l’ajut, en el cas en què dues entitats o més presentin un projecte conjuntament

 5. Memòria d’activitats de l’últim exercici de l’entitat
 6. Balanç i compte de resultats dels dos últims exercicis signats pel representant legal de l’entitat

 7. Declaració del representant legal de l’entitat amb el compromís d’aportar directament, o a través de tercers, el 25% del pressupost final del projecte

 8. Còpia, si s’escau, de la/les resolució/resolucions d’aportació de la resta del finançament del projecte, o còpia de la sol·licitud en cas d’estar pendent de resolució

 9. Certificat de l’Agència Tributària conforme l’entitat està al corrent de les obligacions fiscals

 10. Certificat de la Seguretat Social conforme l’entitat està al corrent de les obligacions laborals

 11. Còpia, si s’escau, del pressupost dels equipaments previstos i factura proforma (ordinadors, projectors…)

Es valorarà la presentació de la següent documentació:

 1. Declaració d’utilitat pública per part del Ministeri de l’Interior o bé per part de l’autoritat autonòmica competent

 2. Carta d’aval al projecte de l’Administració Pública local
 3. Certificat d’auditoria comptable
 4. Certificació de qualitat de l’entitat
 5. Pla de voluntariat de l’entitat
 6. Certificació de col·laboració amb l’Administració en programes de treball en benefici de la comunitat

Els projectes que incloguin l’adquisició o millora d’infraestructures, obres, reformes o lloguer d’equipaments han d’aportar la documentació complementària següent:

 1. Projecte bàsic o executiu visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes, en cas que sigui necessari

 2. Pressupost detallat de construcció, reforma o adquisició
 3. En el cas de lloguer, còpia del contracte de lloguer

El termini de presentació del formulari de projecte s’inicia el dia 1 de febrer i s’acaba el 28 de febrer de 2012.

La data màxima de presentació de la documentació complementària a través d’internet és el 6 de març de 2012.

No es poden presentar projectes ni documentació complementària fora d’aquest termini.

Via: Obra Social de la Caixa

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: