Archive for febrer 13th, 2012

13/02/2012

Ajuts de ‘la Caixa’: Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials derivats de la situació en què es troben ells mateixos o els seus familiars incrementa, i actualment s’accentua a causa del procés d’envelliment de la població. Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” impulsant projectes que fomentin l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, com també de les persones que per raons d’envelliment o malaltia pateixen el deteriorament de les capacitats i de la salut física i/o mental.

Línies d’actuació prioritàries

  1. La promoció de l’autonomia personal dels beneficiaris
  2. El desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat, malaltia mental o en situació de dependència
  3. L’envelliment actiu i la prevenció de la dependència
  4. La igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat dels col·lectius beneficiaris de la convocatòria
  5. El suport psicosocial a l’entorn familiar dels beneficiaris
  6. El foment i la gestió del voluntariat vinculat als projectes de promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i/o a la dependència

read more »

13/02/2012

Nova guia de bones pràctiques en matèria de creativitat empresarial

El projecte CREA NET 2.0 és un projecte europeu que té com a objectiu la posada en marxa d’un sistema de suport a la creativitat i al treball en xarxa dels emprenedors i empreses, que es tradueixi en la identificació i el desenvolupament de projectes innovadors i la creació de empreses, generant així llocs de treball de qualitat.

Ara han publicat una Guia de Bones Pràctiques en matèria de Competitivitat Empresarial, que recull:

read more »

%d bloggers like this: