Com és l’estimació objectiva de l’IRPF i el Règim simplificat de l’IVA pel 2012

Pel  2012 es mantindrà l’estructura del règim d’estimació objectiva de l’IRPF i del règim simplificat de l’IVA amb la quantia dels mòduls, els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes i les seves instruccions d’aplicació. També  es conserva la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, així com els mòduls i les instruccions pel que fa al’impost sobre el valor afegit.
Pel que fa a l’estimació objectiva de l’IRPF, per a l’any 2012 el sistema per determinar el rendiment net es realitza mitjançant l’aplicació d’uns mòduls per a cada activitat . Aquest règim té algunes especialitats com són:

 •   Per aplicar-no pot existir cap activitat sotmesa a l’estimació directa.
 •   L’empresari es computa com a persona assalariada segons el temps efectiu dedicat a l’activitat .
 •   El procediment per determinar el rendiment net, es fa seguint un ordre:
 • Es determina el nombre d’unitats a computar en cada mòdul aplicable a l’activitat i es sumen les quanties.
 • Es determina el rendiment net minorat practicant les reduccions pertinents per incentius al’ocupació i per incentius a la inversió.
 • Sobre això s’apliquen els índexs correctors especials i generals.

Pel que fa al règim simplificat de l’ IVA, cal dir que amb caràcter general poden optar per aquest règim els subjectes passius que:

 • Siguin persona física o entitat en règim d’atribució de rendes en IRPF
 • Realitzin habitualment qualssevol de les activitats de l’article 37 del Reglament de l’IVA.
 • No hagin renunciat a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per signes, índexs o mòduls de l’IRPF.
 • No realitzin altres activitats no compreses en aquest règim, llevat del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
 • El volum d’operacions, incloses les exemptes i les no subjectes, i excloses les quotes repercutides de l’IVA i del recàrrec d’equivalència , així com les operacions immobiliàries i financeres, i els lliuraments de béns d’inversió de caràcter ocasional no excedeixi l’any anterior de 450.000 euros anuals per al conjunt de les seves activitats.
 • No renunciïn a aquest règim.

Es tracta d’un sistema d’estimació objectiva de quotes en què aquestes es calculen en funció de certs índexs correctors i mòduls, com podria ser el personal empleat, la potència instal·lada, la superfície, etc. i en què es redueixen i simplifiquen els deures formals del subjecte passiu.

Els empresaris i professionals acollits a aquest règim determinaran, per a cada activitat a la qual sigui aplicable aquest règim especial, l’import de les quotes meritades en concepte d’IVA en virtut dels índexs, mòduls i altres paràmetres que estableixi el Ministeri d’Hisenda. D’aquesta quota podrà deduir-se l’import de les quotes suportades per operacions corrents relatives als béns i serveis afectats a l’activitat.
A més a més, els subjectes passius tindran dret a deduir-se l’1 per 100 de la quota meritada en concepte de difícil justificació.

Via: e-autonomos

Anuncis
Etiquetes: ,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: