Archive for Desembre 13th, 2011

13/12/2011

Jornada de bones pràctiques: ‘Entitats, territoris, empreses, persones i projectes innovadors’

1.      Presentació del projecte CATCENTRAL 2.0 “Innovació i talent”

 El Consorci de Formació d’Iniciatives Cercs- Berguedà, el Consorci del Moianès i el  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en el marc del projecte Innovador “CATCENTRAL 2.0 Innovació i Talent” han realitzat un conjunt d’activitats adreçades a les entitats de promoció econòmica de Catalunya ,  a les empreses dels sector turístic i agroalimentari, a la població que està a l’atur i a les   persones que treballen que volen millorar la seva qualificació.

En el marc del projecte s’ han desenvolupat tres actuacions :

  1. Gestió del talent i la competitivitat territorial
  2. Suport als sectors emergents :Agroalimentari i Turisme
  3. Subsistema d’innovació i talent en el territori i foment del treball en xarxa

És en el marc de la de la tercera actuació Subsistema d’innovació i talent en el territori i foment del treball en xarxa, que tenen com a objectiu principal millorar la competitivitat dels territoris i fomentar el treball en xarxa entre territoris s’estan portant a terme diferents activitats:

   • Mòduls de formació sobre innovació i talent en desenvolupament local  adreçada a tècnics i polítics dels territoris .S’
   • S’està treballant en l’ anàlisi de la viabilitat per la creació d’una xarxa d’entitats de desenvolupament econòmic
   • Organització d’ una Jornada d’ Intercanvi d’Experiències i bones pràctiques

 Com a cloenda d’aquesta  actuació s’ha organitzat una Jornada d’ intercanvi d’experiències i bones pràctiques que té com a objectiu presentar casos pràctics de territoris , entitats  ,empreses i persones que han liderat projectes d’ èxit o innovadors, o bé que apliquen  la innovació, creativitat i talent  en algun dels seus àmbits d’ actuació i o gestió.

2.      Programa de la jornada

Data : 15 de desembre

Lloc : Moià

Horari : De 9h del matí a  3h del migdia

 • De 9h a ¼ de 10h .- Recepció i benvinguda
 • A 1/4 de  10 del matí  .-Benvinguda  a càrrec del President del Consorci del Moianès i Alcalde de Moià, Sr Dionís Guiteras i Rubio
 • De 1/4 de 10h a 10h.- Conferència “Innovació i talent local davant la crisi “ a càrrec d’Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques

 • De 10 h a 12h – Taula Rodona de presentació experiències i bones pràctiques d’entitats i territoris

 • Bona pràctica en suport a l’emprenedoria i desenvolupament empresarial: L’entitat REDESSA –Reus Desenvolupament Econòmic,SA a càrrec d’Anna Martorell, Responsable de REDESSA  

 • Bona pràctica en desenvolupament rural:La Mancomunitat de la Vall de Camprodon a càrrec de Ester Noguer presidenta, i Teresa Monje tècnica de la Mancomunitat

 • Bona pràctica en  desenvolupament territorial: Les entitats i els projectes de dinamització econòmica de l’Alt Urgell a càrrec de Mireia Font , gerent del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

De 12h a 1/4h 1h-Pausa café

 • De 1/4 d’1h a  3 h –  Taula Rodona de presentació d’experiències i bones pràctiques d’empreses , projectes i persones innovadores
 • Bona pràctica d’empresa agroalimentària “Sosa Ingredients”, empresa innovadora i especialitzada en productes per alta gastronomia a càrrec de Quico Sosa , Gerent de l’empresa

 • Bona pràctica en clústers empresarials : Clúster6m de millores a la mobilitat  a càrrec del Sr Jorge Fuentes, Mànager Clúster
 • Bona pràctica d’empresa en un sector innovador la indústria ecològica i macrobiòtica,l’empresa Vegetàlia a càrrec de Salvador Sala Druguet , fundador i responsable de l’empresa

 • Cloenda de la Jornada amb la Bona pràctica “Creativitat per emprendre“ a càrrec de Marc Zaballa i Camprubí de Lagula Arquitectes slp, per a la gestió creativa de l’encàrrec i els projectes d’arquitectura en el territori.
13/12/2011

Guia d’igualtat per a pimes

La Secretaria d’Estat d’Igualtat, del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, han publicat “Igualtat i RSE. Guia per a pimes”, una eina de suport dirigida a facilitar a les pimes i micropymes la incorporació de la igualtat en la seva estratègia empresarial de RSE.

Segons destaca la guia, les pimes compten amb especials dificultats per implementar una estratègia de RSE enfocada a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a causa de tres factors:

 • un major desconeixement de la RSE en comparació de les grans empreses
 • la falta de sensibilitat de l’empresa en material d’igualtat
 • l’escassetat de recursos i eines.

Per això, la guia inclou una eina d’autodiagnòstic, un check-list amb 40 indicadors que permeten, de manera senzilla i ràpida, esbrinar el nivell d’integració de la igualtat en l’estratègia de la pime. Aquests indicadors proporcionen una avaluació de la situació de partida, una evolució temporal de dites indicadores així com una anàlisi dels progressos i avanços en matèria d’igualtat.

Així mateix, la guia analitza els principals reptes als quals s’enfronten les pimes en cadascuna de les cinc àrees d’actuació identificades:

 • corresponsabilitat
 • diversificació professional
 • inclusió social
 • accés de dones a llocs directius
 • prevenció de riscos laborals.

Via: Innovación Social

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: