Archive for Setembre 19th, 2011

19/09/2011

Presentació de Reempresa a Lleida

El proper dijous 22 de setembre, a les 12 h, tindrà lloc a la sala d’actes de la Delegació de Govern de Lleida(C/ Lluís Companys, 1 – 25003) l’acte de presentació de

Per què dedicar esforços a la creació d’una empresa totalment nova, amb el risc que això comporta si tens l’opció de dirigir empreses que han tingut una viabilitat i rendibilitat econòmica en els últims anys?

Per què deixar que negocis estables, amb una història i trajectòria professional tanquin sense l’oportunitat donar-los-hi continuïtat?

El Centre de Reempresa de Catalunya té com a objectiu principal posar en marxa un nou model d’emprenedoria per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial català. Aquest nou model facilita el contacte entre empreses, emprenedors i empresaris i permet la cessió de l’èxit empresarial a Catalunya a través de la compra-venda de negocis.

Reempresa és el nom que s’ha triat per denominar una nova pràctica posada en marxa a nivell mundial i que dóna lloc a múltiples avantatges i beneficis pel teixit empresarial i la societat d’una regió.

Amb l’obertura d’oficines a cada capital de província del territori català, la Reempresa pretén que Catalunya també formi part d’aquest moviment, i és per això que hem apostat fermament per enfortir i salvaguardar el nostre patrimoni empresarial.

Per tal d’apropar-vos els beneficis de la Reempresa us convidem el proper 22 de setembre a l’Acte de Presentació del Centre de Reempresa de Catalunya a la ciutat de Lleida.

Pre-programa i proposta de parlaments
11.45 h. Acreditacions
12.00 h. Benvinguda a càrrec del Sr. Ramon Farré, Delegat del Govern a Lleida
12.10 h. Passi d’un vídeo resum de Reempresa
12.15 h. Reempresa: cedint l’èxit empresarial, a càrrec del Sr. Albert Colomer, Director del Centre de Reempresa de Catalunya
12.45 h. Importància del Centre de la Reempresa de Catalunya des del punt de vista patronal
A càrrec del Sr. Antoni Abad, president de la patronal Cecot
12.55 h. Cloenda a càrrec del Sr. Ramon Farré, Delegat del Govern a Lleida
13.00 h. Torn de preguntes i atenció a mitjans
13.30 h. Fi de l’acte

Formulari d’inscripció

Etiquetes: ,
19/09/2011

Programa Innocash orientat a projectes innovadors a les pimes

L’objectiu d’Innocash és desenvolupar programes i polítiques actives a favor de la innovació, millorar els processos de transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres públics de recerca cap a les pimes i promoure la creació d’empreses de base tecnològica, entre d’altres.

Fases

Hi ha diverses fases. La primera és la de Captació de Tecnologia a través de la qual els proveïdors de tecnologia envien a Genoma Espanya un projecte per ser avaluat. Consisteix en una breu memòria en què s’explica la tecnologia a desenvolupar i la seva possible aplicació comercial. Un comitè d’experts avaluarà tots els projectes en un termini de 30 dies. Tots els projectes elegits es col·loquen a l’Aparador Tecnològic, on es captarà la inversió privada de les empreses.

Aquells projectes que siguin considerats interessants pels inversors passaran a una segona fase, anomenada Desenvolupament Empresarial. En aquest cas es requereix l’elaboració i presentació d’un pla de negoci.

Les preofertes que siguin validades podran rebre una ajuda de fins a 4.000 euros concedida per Genoma Espanya per a la realització d’un dossier tecnològic. El pressupost total d’aquest organisme és de 500.000 euros. Les temàtiques escollides són totes les relacionades amb la biotecnologia, la salut, l’energia i el canvi climàtic, les telecomunicacions i la societat de la informació, i la nanotecnologia.

Esquema de funcionament

Àrees temàtiques del projecte

Les tecnologies i els projectes que es presentin a InnoCash han d’estar incloses  en alguna de les àrees temàtiques incloses en les accions estratègiques del Pla Nacional de R+D+I 2008-2011:  biotecnologia, salut, energia i canvi climàtic, telecomunicacions i societat de la informació, i nanociència, nanotecnologia, nous materials i nous processos.

Via: Vertice news

19/09/2011

Quins són els requisits perquè una persona autònoma pugui cobrar de l’atur

Els requisits són els següents:

1). Per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat econòmica o professional. En cas d’un establiment obert al públic, s’exigirà el tancament del mateix durant la percepció de la prestació. Aquests motius s’al·leguen amb alguna de les següents condicions:

  • Unes pèrdues derivades de l’exercici de la seva activitat en un any complet superiors al 40% dels ingressos o superiors al 30% en dos anys consecutius i complets. En cap cas el primer any d’inici de l’activitat computarà a aquests efectes.
  • Execucions judicials per al cobrament de deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin almenys el 50% dels ingressos corresponents a l’exercici econòmic de l’activitat del treballador autònom immediatament anterior.
  • La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Llei Concursal.

2). Causes de força major que determinin el cessament de l’activitat, com inundacions, incendis o desastres naturals que impedeixin l’exercici empresarial.

3). Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no vingui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l’autònom sol · licitant.

4). Tancament de l’activitat per motius de violència de gènere, limitant aquest supòsit a treballadores autònomes així com al divorci en què el cònjuge presti una relació laboral de caràcter familiar amb el cònjuge en règim d’autònoms.

5). En el cas d’autònoms dependents, es considerarà que té dret a la prestació per:

  • Mort, incapacitat laboral o jubilació del client principal, a més de les causes determinades en concurs de creditors.
  • Incompliment contractual o rescissió injustificada de la relació laboral per part del client.

En tota la resta de supòsits, la baixa de l’autònom es considerarà com a baixa voluntària de l’activitat empresarial o professional i li impedirà l’accés a la prestació econòmica per desocupació, encara que compleixi els requisits de cotització.

Via: e-autónomos

%d bloggers like this: