Archive for Setembre 14th, 2011

14/09/2011

Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau

Institu Català Internacional per la Pau (ICIP)

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) obre una nova convocatòria d’ajuts adreçats a universitats catalanes i centres públics o privats sense afany de lucre que desenvolupin treballs de recerca en l’àmbit del pau.

Convocant:

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Data publicació:

31/08/2011

Termini:

01/09/201103/10/2011

Objecte:
Atorgar ajuts a les universitats del sistema universitari català o dels centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca, per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Destinataris:
Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català o els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre, que tinguin com a una de les seves activitats principals la recerca.
A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària. L’equip de recerca esmentat serà l’encarregat de fer les activitats que fonamenten la concessió.

Durada:
Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de dotze mesos, comptats a partir de la finalització del termini de presentació del document d’acceptació. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada, el president de l’ICIP pot atorgar una pròrroga que en cap cas no pot ser superior a dos mesos.

Import:
L’import mínim de l’ajut a atorgar per projecte és de 5.000 euros i el màxim és de 12.000 euros.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i es tancarà el 3 d’octubre de 2011.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre i notificar aquesta convocatòria és de sis mesos, a partir de l’endemà de la data de publicació al DOGC de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

Via: Xarxanet

Etiquetes: ,
14/09/2011

15ena edició dels premis Codespa

L’objectiu dels Premis CODESPA és reconèixer la contribució del sector privat i la societat civil a la lluita contra la pobresa a través d’una acció solidària. Empreses, PIMES, col·lectius d’empleats i periodistes hi poden participar tot explicant les accions que han desenvolupat per millorar les condicions de vida de comunitats de països empobrits.

La convocatòria consta de quatre categories:

  • Empresa Solidària: Adreçat a empreses que obrir vies de desenvolupament en països empobrits.
  • PIME Solidària: Reconeix la tasca de les petites i mitjanes empreses que promouen accions que contribueixen al desenvolupament .
  • Voluntariat Corporatiu: Reconeix la tasca dels empleats en els programes de voluntariat corporatiu amb el suport de l’empresa.
  • Periodisme per al Desenvolupament: Pretén reconèixer el treball periodístic realitzat per professionals, en les modalitats de periodisme gràfic, imprès, radiofònic, televisiu o digital, que hagi contribuït a la sensibilització de la societat espanyola en la problemàtica de les persones que viuen en els països en desenvolupament i les seves possibles solucions.

En totes les categories, cal enviar les candidatures abans del 15 d’octubre a:
candidaturas@premioscodespa.org.

Via: Punt tic

Etiquetes: , ,
14/09/2011

Seminari: La Gestió del Talent en organitzacions: innovació i creativitat

Demà es fa a Amposta el seminari ‘La Gestió del Talent en organitzacions: innovació i creativitat’ en el marc del Fòrum del Talent’11.

Continguts:

  • Intel·ligència Connectiva.
  • Com es gestiona el talent en organitzacions?
  • Estratègies corporatives pel desenvolupament de la creativitat en equips humans.
  • Eines per a la creació i gestió de la creativitat en equips humans.
  • r+d+r.

Metodologia:

  • Pràctica, exposició de casos i exercicis.

Data: 15/09/11

Hora: de 16:00 a 20:00 h

Emplaçament: CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, Pl. Lluís Companys, s/n, 43870 – Amposta.

Contacta: Telf.: +34 977 704 371 / e-mail: oferre@montsia.cat

Via: Fòrum del Talent

%d bloggers like this: