Archive for Juliol 28th, 2011

28/07/2011

Ajuts de l’IDAE per a projectes d’estalvi i eficiència energètica

Aquesta línia donarà sortida als ajuts per a projectes d’alt valor estratègic, considerats singulars o innovadors, associats a una gran inversió i que poden localitzar-se en tres o més Comunitats Autònomes.

L’Institut Català d’Energia actuarà com a oficina de tramitació i d’assessorament per a les empreses i administracions que vulguin acollir-se a la nova línea d’ajut que ha engegat l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), i que té per objectiu fomentar projectes d’estalvi i eficiència energètica que puguin considerar-se singulars, ja sigui pel seu caràcter innovador o per la seva importància estratègica, i que requereixin una gran inversió o que puguin localitzar-se a tres o més Comunitats Autònomes.

El termini de sol·licitud dels ajuts finalitza el 12 d’agost de 2011.

Aquests ajuts els atorga l’IDAE a fons perdut i en règim de concurrència competitiva (concursal). El pressupost d’aquests ajuts és de 120 milions d’euros, per a tota Espanya, i el termini de sol·licitud està obert fins el 12 d’agost de 2011.

El programa s’emmarca dins de les actuacions del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica del Govern d’Espanya, i complementa els altres canals existents de finançament i ajuts a projectes d’estalvi i eficiència energètica. La línia té un caràcter plurianual i es dirigeix a projectes dels sectors del transport, de la indústria i de l’edificació.

Els projectes es classifiquen en tres tipus.

  1. Projectes estratègics: aquells que tenen un pressupost entre 0,3 i 40 milions d’euros i que desenvolupa una empresa en un mínim de tres Comunitats Autònomes. Els ajuts a projectes estratègics estan oberts a tot tipus de beneficiaris.
  2. Projectes singulars innovadors: Aquells que tenen un pressupost entre 0,5 i 20 milions d’euros, que es desenvolupen en una o més Comunitats Autònomes. Estan oberts per a projectes en l’àmbit industrial i per a la renovació de flotes o la recuperació d’energia en el sector del transport.
  3. Projectes sectorials conjunts: Dirigit a grups d’empreses d’un mateix sector, es consideren entre aquests els que es desenvolupen en un mínim de tres Comunitats Autònomes i que tenen un pressupost entre els 0,3 i els 20 milions d’euros.

és informació

%d bloggers like this: