Archive for Juliol 14th, 2011

14/07/2011

Cinc beques de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la DIBA

5 beques, per llicenciats/des o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques o altres relacionades (també en ciències de la comunicació, biblioteconomia, dret, o altres relacionades) en els 2 anys anteriors a la data finaltizació del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria (de 28 juliol 2009 a 28 de juliol 2011) o per qui estar cursant o ha finalitzat un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic en els 2 anys anteriors (de 28 juliol 2009 a 28 de juliol 2011).

Durada: 9 mesos, 25 hores setmanals
Inici: 1 d’octubre 2011
Import: 768,00€ mes

1.1. Primera beca: àmbit de planificació i gestió estratègica territorial. Referència: OTEDE-1.

Tasques:

 • Suport a l’anàlisi de les estratègies territorials de la província de Barcelona.
 • Suport en les tasques de recopilació de normativa, polítiques i programes que incideixin sobre els governs locals de la província de Barcelona des de la perspectiva del desenvolupament econòmic.
 • Suport al manteniment i actualització del Banc de plans estratègics de la província de Barcelona.
 • Suport a l’elaboració i publicació del Mapa de projectes estratègics de la província de Barcelona.
 • Suport en les tasques d’identificació i difusió de bones pràctiques de gestió del desenvolupament econòmic local a través d’Agències.
 • Suport a la coordinació de la Xarxa de Processos Estratègics Locals.
 • Suport a la creació i coordinació de la Xarxa d’Agències de Desenvolupament Econòmic.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

 

1.2. Segona beca: àmbit d’anàlisi de la informació local i coneixement territorial: OTEDE-2.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Suport en la recopilació i manteniment de fonts estadístiques, indicadors i informes del programa Hermes.
 • Suport en l’explotació i anàlisi de la base de dades del Registre Mercantil.
 • Suport en l’elaboració d’informes d’anàlisi socioeconòmica de la província de Barcelona i els seus municipis.
 • Suport a l’elaboració i publicació del Mapa de projectes estratègics de la província de Barcelona.
 • Suport a la coordinació de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

1.3. Tercera beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu Referència: STP-3.
Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Recerca, explotació bibliogràfica i documentació de fonts estadístiques oficials per a l’anàlisi de l’estructura productiva de la província de Barcelona.
 • Suport en l’elaboració de propostes en matèria d’indicadors de seguiment i avaluació de les actuacions realitzades pel Servei de Teixit Productiu.
 • Suport a les tasques de recopilació i explotació de dades del cens de centres de serveis a les empreses elaborat pel Servei de Teixit Productiu.
 • Col·laboració en l’elaboració de propostes d’estudis i informes sobre l’estructura del teixit productiu de la província de Barcelona, així com sobre la xarxa de centres de serveis a les empreses.
 • Suport en l’elaboració de propostes i redacció d’informes de seguiment periòdic sobre el grau d’execució dels fons gestionats des del Servei de Teixit Productiu.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des del Servei de Teixit Productiu.

1.4. Quarta beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu Referència: STP-4.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Col·laboració en l’organització, el seguiment i avaluació de les accions que es derivin del desenvolupament de programes i serveis en l’àmbit del suport al teixit productiu local (Mentor, Recull, Formació, Programes sectorials, Programes transversals, etc.).
 • Suport en l’elaboració d’informes i anàlisis que es duguin a terme en l’àmbit del suport al teixit productiu local.
 • Suport tècnic en el seguiment de projectes d’assistència tècnica i d’altres relacionats amb l’àmbit del suport al teixit productiu local.
 • Col·laboració en altres tasques que es portin a terme de l’àmbit del suport al teixit productiu local.

 

1.5. Cinquena beca: àmbit del Servei de Mercat de Treball. Referència: SMT-5.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Suport tècnic en la sol·licitud, la valoració i la justificació de les actuacions subvencionades i gestionades pel Servei de Mercat de Treball.
 • Suport en l’elaboració i redacció d’informes de seguiment de l’assistència econòmica gestionada des del Servei de Mercat de Treball.
 • Suport tècnic en el manteniment i l’actualització del Fons documental en l’àmbit del mercat de treball.
 • Suport tècnic en el disseny i l’elaboració de productes i serveis vinculats a la generació, l’intercanvi i la transmissió de coneixement en l’àmbit de les polítiques locals de mercat de treball.
 • Suport al manteniment i actualització de l’espai web del Servei.
 • Suport en l’elaboració de material metodològic, protocols i guies d’informació.
 • Suport en les tasques de recopilació de normativa, polítiques i programes en l’àmbit del mercat de treball.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des del Servei.

2. Requisits genèrics que els aspirants han d’acomplir:
Com a requisit general, no es poden presentar a aquest procediment aquelles persones que hagin estat seleccionades per a una beca de col·laboració amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic els anys anteriors.
II.1. Referències OTEDE -1, OTEDE-2.
• Llicenciatura o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques, o altres relacionades amb l’àmbit de les beques en el dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria.
• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.
• Coneixements dels components del paquet MS-Office.
II.2. Referències STP-3 i STP-4.
• Llicenciatura o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques, o altres relacionades amb l’àmbit de les beques.
• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic.
• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.
• Coneixements dels components del paquet MS-Office.
II.3. Referències SMT-5.
• Llicenciatura o grau en ciències de la comunicació, biblioteconomia, dret, o altres  relacionades amb l’àmbit de les beques.
• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic

Informació addicional:
Àrea de Desenvolupament Econòmic.
Recinte Maternitat. Pavelló Mestral.
Travessera de les Corts, 131-159. 2a planta.
08028 Barcelona.
Tel.: 93-404.93.54.
e-mail: a.desenv.econ@diba.cat.
Pàgina web: http://www.diba.cat/promoeco/default.asp.”

Via:

%d bloggers like this: