Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat (MOBINT 2011)

Novetats
Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud, 60 crèdits, com a mínim.
En la modalitat A i B , tenir com a mínim una nota mitjana ponderada d’1’3 de l’expedient per als ensenyaments tècnics o d’1,6 per a la resta d’ensenyaments.

Per al lliurament de la sol·licitud, podeu dirigir-vos als registres propis i concertats de la Generalitat de Catalunya.

Data màxima de presentació de sol·licituds

 15/06/2011

Objecte
L’objecte de la convocatòria és concedir ajuts a l’estudiantat de les universitats catalanes o dels centres d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Tipus d’ajuts
– Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada a l’estudiantat de les universitats catalanes.
– Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada a l’estudiantat de les universitats catalanes.
– Modalitat C: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS i altres programes de mobilitat internacional, adreçada a l’estudiantat dels centres d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya.

En cap cas es podrà optar a més d’una modalitat.

Sol·licitants
– Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l’estudiantat no comunitari, acreditar la condició de persona resident. Queda exclòs l’estudiantat que es trobi en situació d’estada.
– Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari català o en un centre d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya, al curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut.
– A la modalitat A i B, tenir, com a mínim, una nota mitjana ponderada d’1,3 de l’expedient per als ensenyaments tècnics o d’1,6 per a la resta d’ensenyaments.
– Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud 60 crèdits com a mínim.
– Haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat o centre d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional. L’AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant l’acreditació d’aquest punt, en qualsevol moment del procediment.
– Tenir el coneixement suficient de la llengua de la docència de la universitat o del centre de destinació.

Destinataris
L’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats, o de centres d’estudis d’ensenyaments artístics de Catalunya, per al curs 2010-2011.

Durada
Independentment de la durada de l’estada, el temps màxim per al qual es concedirà l’ajut objecte d’aquesta convocatòria serà de sis mesos.

Característiques
Les sol·licituds seran seleccionades segons els criteris i les puntuacions següents (d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la convocatòria):
a) Criteris acadèmics (60/100).
b) Coneixement de la llengua de docència de la universitat o del centre de destinació (30/100).
c) País de destinació (10/100).

En igualtat de puntuacions, es donarà prioritat a aquelles persones sol·licitants que no hagin rebut aquests ajuts el curs 2009-2010.

Import
Es concedirà un ajut de 200 euros mensuals segons la durada de l’estada (màxim 6 mesos).

Lloc de presentació
La sol·licitud serà formalitzada per la persona interessada, segons model normalitzat, i s’ha de presentar, juntament amb la documentació requerida, al Registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Altres
Requisits acadèmics:
– Modalitat A: s’ha d’estar matriculat en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de primer i/o de segon cicle, o només de segon cicle, o en estudis de grau o màster universitari (per a més informació, consulteu http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/estudis_uni/masters/index.html) o en uns estudis adreçats a l’obtenció de títols propis de les universitats catalanes, amb l’organització, l’estructura, la durada i les característiques acadèmiques equivalents als estudis que condueixen als títols universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle, o només de segon cicle. S’exclouen, en tot cas, els màsters no universitaris, els de postgrau, els d’extensió universitària i els doctorats.
– Modalitat B: s’ha d’estar matriculat en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de primer i/o d’un segon cicle, o només de segon cicle, o en estudis de grau o de màster universitari, situació que s’ha de mantenir en el moment del gaudiment de l’ajut.
– Modalitat C: s’ha d’estar matriculat en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol d’ensenyaments artístics superiors a Catalunya amb equivalència universitària.

Etiquetes: ,

2 comentaris to “Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat (MOBINT 2011)”

  1. Hola!
    Tinc un dubte amb la nota mínima que demanen. Posa que necessito almenys un 1,6 de mitjana ponderada per obtenir la beca. M’han donat el certificat avui a la uni i posa que tinc 5.74/10 però clar, ells demanen un 1,6 sobre quant? Què he de posar al full d’inscripció?

  2. Hola Jorge

    Això demana-ho directament a ells, nosaltres ho desconeixem

    Gràcies

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: