Archive for Mai 18th, 2011

18/05/2011

Guia per la creació d’empreses biotecnològiques

La Comunitat de Múrcia ha publicat una guia per a la creació d’empreses biotecnològiques al seu territori. Aquesta  publicació destinada a ‘bio-emprenedors’ que volen promoure la creació i consolidació d’iniciatives empresarials en el sector ‘bio’.

Aquesta publicació aporta la normativa per a la creació de bioempreses i altres referències sobre la legislació que regeix aquesta tipologia de pimes. A més, s’ofereix una radiografia de l’empresa biotecnològica murciana, exemples de casos d’èxit a Espanya, informació sobre eines de finançament, identificació de clients, propietat industrial i intel·lectual i una relació d’entitats col laboradores en aquest projecte.

Via: Info

18/05/2011

12ens Premis LO: Premis als millors projectes empresarials de les terres de Lleida

Convocatòria “Premis LO: Premis als millors projectes empresarials”, 12ª Edició, anualitat 2011

Objecte condicions i finalitat.

Incentivar la presentació de projectes empresarials que per les seves característiques es considerin exemples especialment vàlids, a fi de crear un teixit empresarial fort i divers a les Terres de Lleida; reconeixement a empreses ja consolidades, que per la seva trajectòria i desenvolupament, puguin servir de model als nous emprenedors.

Requisits per a sol·licitar la subvenció.

Empreses que hagin suposat nous projectes empresarials sorgits en l’àmbit de les Terres de Lleida, durant l’any 2010.

Modalitats de premis.

El Patronat de Promoció Econòmica, en aquesta convocatòria, atorgarà els premis següents:
A) Nous projectes empresarials
a. Premi a la innovació: 3.650 euros
b. Premi al jove emprenedor o la jove emprenedora: 3.650 euros
c. Premi empresa sostenible, adequació al territori: 3.650 euros
Les quantitats dels premis atorgats quedaran subjectes a la normativa tributària vigent.
B) Empreses ja consolidades
a. Premi a la responsabilitat social empresarial
b. Premi “Lo Emprenedor” o “La emprenedora”
Aquests premis són de reconeixement i sense dotació econòmica.

Terminis de presentació de sol·licituds.

31 de maig de 2011.

Formularis

1. Convocatória [Descarregat la convocatoria ]
2. Sol·licitud [Descarregat l’imprés]

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DELS  PREMIS LO: PREMIS ALS MILLORS PROJECTES EMPRESARIALS

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions per regular l’atorgament dels Premis LO: Premis als millors projectes empresarials. Aquests premis són promoguts, pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
L’atorgament d’aquests premis es fixa, com a principal objectiu, incentivar la presentació de projectes empresarials que per les seves característiques es considerin exemples especialment vàlids, a fi de crear un teixit empresarial fort i divers a les Terres de Lleida. A més, aquests premis volen servir per fer un
reconeixement a empreses ja consolidades, que per la seva trajectòria i desenvolupament, puguin servir de model als nous emprenedors.

2. Beneficiaris
Son destinataris d’aquests premis:
– Empreses, que hagin suposat nous projectes empresarial, sorgits en l’àmbit de les Terres de Lleida, durant l’any de la convocatòria.
– Empreses, ja consolidades, al nostre territori.
3. Modalitats dels premis
El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, en aquesta convocatòria, atorgarà els premis següents:
A) Apartat nous projectes empresarials:
I. Premi a la innovació
II. Premi al jove emprenedor o a la jove emprenedora
III. Premi empresa sostenible, adequació al territori.
La quantitat de cada premi quedarà establerta en la corresponent convocatòria anual.
Les quantitats dels premis atorgats quedaran subjectes a la normativa tributaria vigent
B) Apartat empreses ja consolidades:
Premi a la responsabilitat social empresarial.
Premi “Love, Emprenedor o l’Emprenedora”
Aquests son premis de reconeixement i sense dotació econòmica.
C) En cada convocatòria és podrà establir d’altres premis segons la situació econòmica i social.

A) Apartat nous projectes empresarials
I. Premi a la Innovació
– Innovació en el sector d’activitat on l’empresa desenvolupa el projecte.
– Estructura del projecte innovador.
– Creació de llocs de treball com a conseqüència directa del projecte innovador.
– Posada en funcionament o aprofitament de projectes de R+D.
II. Premi al Jove emprenedor o a la jove emprenedora
– Currículum dels emprenedors i les emprenedores
– Viabilitat del projecte
– Avaluació global del Pla d’empresa
– Tenir un pla estratègic de desenvolupament de l’empresa
III. Premi empresa sostenible, adequació al territori
– Zona geogràfica on es desenvolupa
– Aprofitament sostenible de recursos endògens
– Creació de llocs de treball
– Currículum dels emprenedors i les emprenedores
– Criteris de sostenibilitat i ambientals del projecte empresarial
– Voluntat d’adequació a les normatives mediambientals existents
B) Apartat empreses ja consolidades
I. Premi de reconeixement a l’aplicació de mesures de Responsabilitat Social Empresarial.
– Haver dut a terme projectes en col·laboració amb entitats socials.
– Haver dut a terme accions de formació als treballadors i treballadores.
– Haver dut a terme accions i iniciatives de caràcter social, igualtat d’oportunitats, diversitat.
– Haver dut a terme accions d’integració laboral de col·lectius desfavorits
– Haver dut a terme accions de sostenibilitat econòmica i social.
II. Premi “Lo emprenedor o l’emprenedora”

Premi de reconeixement a la trajectòria d’un empresari Lleidatà

Via: Promeco

18/05/2011

Per què l’atur registrat i l’EPA donen resultats tan diferents

En les darreres dades conegudes de l’atur publicades a finals del mes d’abril  2011 (en el cas de l’EPA) on van dir que havia 4.910.200 aturats, com els publicats a primers de maig per l’INEM, on deien que havia 4.269.300 aturats, hi havia una diferència de més de 600.000 persones i això no sembla normal. Quina és la bona? Quina diu la veritat?.

Doncs, per desgràcia, crec que cap diu la veritat al 100%; si jo hagués de triar, crec que la de l’EPA és més realista, encara que tampoc és exacta:

  • Les xifres d’aturats que dóna l’EPA (Enquesta de Població Activa) són unes dades aportades per l’INE (Institut Nacional d’Estadística), és a dir, que són una enquesta que han fet a una sèrie de persones en edat de treballar a Espanya i se’ls pregunta si tenen feina (o l’han tingut recentment), si no ho tenen i ho estan buscant, es consideren aturats.
  • Les xifres de l’INEM o OTG (encara que en realitat ara es diu Servei Públic d’Ocupació Estatal) són les xifres ‘oficials’ de gent apuntada a les llistes de l’atur, però si aquestes persones estan realitzant un curs de formació o estudiant, es considera, a efectes de dades, que no estan buscant feina (encara que no tinguin feina), de manera que aquestes xifres menors que l’EPA.

Ambdues són errònies (una per maquillar les dades traient la gent que està buscant feina i l’altra perquè no deixa de ser una enquesta i són dades extrapolables a tota la població, la gent pot dir mentides, etc … També, en ambdós casos, pot haver-hi gent que estigui a l’atur o que digui que no té feina i estigui realitzant treballs ‘no declarats’.

Via: Ninja

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: