Archive for Mai 12th, 2011

12/05/2011

Beques per estudis de conservació

La Federació EUROPARC i la Fundació Alfred Toepfer han fet pública la convocatòria de beques 2011 per la realització d’estudis de conservació en una o més àrees naturals a Europa, adreçades a joves europeus menors de 35 anys. Les beques tenen com a objectiu intensificar la cooperació internacional i avançar en la qualitat, la innovació i la dimensió europea de la gestió dels espais naturals protegits.

Termini

Fins el 20 de maig romandrà obert el termini de recepció de candidatures

12/05/2011

Concurs d’aplicacions mòbils de tot Europa a Bilbao

Els desenvolupadors d’aplicacions mòbils de tot Europa ja poden presentar els seus projectes a Startup 2.0, la competició europea sense ànim de lucre que busca promoure l’esperit  emprenedor de startups basades en tecnologies 2.0.El termini per a la inscripció de desenvolupadors individuals i per companyies d’aplicacions mòbils s’obre el 6 de maig. Què és Startup 2.0?
Startup 2.0és el concurs de startups europees que el 2011 cedeix el torn als desenvolupadors d’aplicacions mòbils de tot el continent. Qui pot participar-hi?
Qualsevol persona o organització procedent d’un país europeu que hagi desenvolupat una aplicació mòbil, ja sigui com a companyia startup (no més gran de dos anys) o com a projecte individual.

Les aplicacions participants hauran d’haver estat creades per algun dels sistemes operatius mòbils d’Android, Iphone, Blackberry o Windows Mobile. Les versions mòbils d’una pàgina web no seran considerades ni acceptades com aplicacions mòbils.

Què poden guanyar les startups?
L’organització de Startup 2.0 del 2011 cobrirà les despeses de viatge i estada a Bilbao dels 5 finalistes, per oferir-los l’oportunitat de presentar les seves aplicacions davant de tota l’audiència de Nonick, Conferència Internacional d’Internet.

Com presenten els desenvolupadors les seves aplicacions?
El termini d’inscripcions estarà obert des del 6 fins al 27 de maig a través de la web. Fins aquell dia, l’organització està recopilant les dades de els projectes que vulguin ser avisats per completar la seva inscripció a partir del 6 de maig.

Com són triades les 5 finalistes?

Tots els projectes registrats són revisats per una comissió d’experts abans de passar a formar ser votats a facebook fins el 27 de maig.

Només els usuaris que s’hagin instal·lat l’aplicació de la pàgina de facebook Startup 2.0 podran votar per triar els 20 millors projectes.
Entre les 20 triades, un jurat format per 10 VCS i experts en tecnologies mòbils de tot Europa elegiran els 5 finalistes que presentaran els seus projectes el 17 de juny a nonick. La decisió del jurat ve determinada per majoria de vots, i està basada en:
  • Perspectiva empresarial i de creixement.
  • Innovació.
  • Nivell de competitivitat en el mercat.
  • Qualitat de presentació descriptiva i audiovisual.
  • Equip.
Els inversors, especialistes i desenvolupadors assistents a l’esdeveniment final a nonick del món sencer analitzaran les als finalistes i elegiran el guanyador d’aquesta edició de 2011. Com assistir a l’esdeveniment?
Startup 2.0 és part de nonick. Si vols venir, pots adquirir la teva entrada a la seva web.
Via: JEI
Etiquetes: , ,
12/05/2011

Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès

Data màxima de presentació de sol·licituds:28/05/2011

Objecte:
Concedir ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic per la qual sol·licita l’ajut (2010-2011). La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.
Les famílies susceptibles d’ajuts hauran de residir en una de les comarques següents: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d’Aran i Solsonès.

Àmbit:
Ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic per la qual sol·licita l’ajut (2010-2011).

Sol·licitants:
Estudiants d’alguna de les set comarques esmentades a l’apartat “Objecte”.

Destinataris:
Requisits generals:
1. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o en cas de l’estudiantat no comunitari, acreditar la seva condició de persona resident.
2. Residir en una de les set comarques esmentades anteriorment com a mínim des de l’1 de gener de 2008. Que caldrà acreditar presentant un certificat municipal de convivència on consti la data d’alta de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades. (Veure excepcionalitats).
Requisits acadèmics:
1.Cal estar matriculats en una universitat del sistema universitari català per el curs 2010-2011, en uns estudis encaminats a l’obtenció d’un títol oficial.
2. Cursar estudis impartits de manera presencial.
3. Cal estar matriculat, el curs actual, de:
– Un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau o 55 per la resta d’estudis.
– Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau o 27,5 per la resta d’estudis.
Per a estudiants que NO inicien estudis universitaris, haver superat:
– Per ensenyaments no tècnics, el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior.
– Per ensenyaments tècnics, el 60% dels crèdits.
Requisits econòmics: No superar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts.

Durada:
Curs acadèmic 2010-2011.

Característiques:
Resten excloses d’aquesta convocatòria les persones que:
– Tinguin alguna titulació universitària superior o que reuneixin els requisits legals per a l’expedició d’un títol de màster oficial, llicenciat, enginyer o arquitecte ( o altres títols equivalents).
– Les persones que cursin estudis de màsters universitaris, tercer cicle, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
– Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

Import:
L’import màxim per ajut serà de 2.000,00 euros

Termini de presentació:
Quinze dies comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Lloc de presentació:
L’imprès normalitzat de la sol·licitud i la documentació pertinent s’hauran de presentar al registre de l’agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona), per correu administratiu o a qualsevol altre registre oficial admès per la Llei de Procediment administratiu.

Informació:
Per a més informació, podeu contactar amb l’AGAUR mitjançant correu electrònic.

Documentació:
Vegeu l’apartat “Recursos”

Altres:
Els beneficiaris de l’ajut amb matrícula semestral, caldrà que presentin la fotocòpia d’ambdós semestres del curs 2010-2011, amb l’acreditació que se n’ha fet efectiu el pagament.

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: