Com fer-se autònom

El treballador autònom ha de complir les següents obligacions formals:

  • Donar-se d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a l’epígraf corresponent a la seva activitat, amb independència que no estigui obligat a pagar-lo.
  • Presentar a Hisenda la declaració censal (model 036), en la qual indicarà si està obligat a pagar IVA i el règim aplicable dins de l’IRPF.
  • L’autònom ha d’estar afiliat al règim especial dels treballadors autònoms (RETA). L’alta tindrà efecte el dia primer del mes natural, sempre que es demani en els terminis legals. L’alta al RETA és única i exclusiva, de manera que si el treballador realitza diverses activitats per compte propi, només haurà de realitzar l’alta per una d’elles, segons triï el propi interessat. Si el treballador també realitza activitats per compte d’altre com assalariat en una empresa, és compatible estar donat d’alta en el RETA i en el Règim General de la Seguretat Social, i per tant ha d’estar inclòs en els dos règims.

Els treballadors inclosos al RETA poden acollir-se a la cobertura per incapacitat temporal en el moment de l’alta o bé fer-ho amb posterioritat dins dels tres anys següents a l’alta i aquesta es farà amb una mútua, que haurà d’acceptar el document d’adhesió. El treballador autònom haurà d’estar al corrent en el pagament de les quotes mensuals de cotització al RETA. Aquesta és una obligació indispensable per poder accedir a les prestacions per contingència, a excepció del subsidi per defunció.

  • Fer declaracions trimestrals i un resum anual de l’IVA (model 300) excepte en el cas  que l’activitat estigui exempta d’aquest impost.
  • El treballador està obligat a realitzar els pagaments fraccionats amb caràcter trimestral en concepte d’IRPF, encara que se l’eximeixi d’aquesta obligació el primer any d’activitat i en els successius si almenys el 70% dels ingressos del professional, en l’exercici natural anterior, van ser objecte de retenció o ingrés a compte. També haurà de realitzar una declaració anual de l’IRPF.
  • Si per desenvolupar la seva activitat l’autònom necessita un permís o autorització específica, serà responsabilitat de l’autònom demanar-ho (per exemple, per al transport de mercaderia perillosa, necessites activar l’habilitació que li permeti realitzar aquest treball).
  • L’empresari ha de comprovar que el treballador compleix les qualificacions necessàries per al treball que realitzarà a la seva empresa
  • En cas de cessar en la seva activitat, els treballadors autònoms s’han de donar de baixa en l’IAE i en el RETA.

Via: economista.com

Etiquetes: ,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: