Archive for Mai 5th, 2011

05/05/2011

Premis per emprenedors de la fundació everis

La fundació Everis ha decidit convocar un premi que fomenti l’aparició de nous emprenedors avalats per acadèmics de reconegut prestigi. La fundació contribuirà al llançament de l’empresa mitjançant una dotació de 60.000 euros.

Bases de la Convocatòria.
Els candidats presentaran la seva proposta a través de la pàgina web de la fundació everis,  fins a les 20.00 hores del dia 1 de juny de 2011.
La proposta que ha de presentar l’emprenedor contindrà un Pla de Negoci, que haurà de desenvolupar-se amb un abast i detall suficient per justificar la seva viabilitat i permetre el seu posterior seguiment. La proposta es pot presentar en castellà i en anglès.
La proposta, haurà d’estar integrat com a mínim pels següents continguts:
  1. Memòria descriptiva dels resultats de la investigació realitzada, sobre la qual es basa la idea, producte, innovació o metodologia a què es refereix la base primera, i justificació sobre les condicions dels mateixos per a la seva explotació comercial. Així mateix, és preceptiu, si s’escau, exposar les característiques tècniques de la innovació, la seva viabilitat tècnica, així com les seves possibles aplicacions industrials o comercials.
  2. Currículums de l’emprenedor o emprenedors, en els que s’expliqui la competència professional i tècnica de les persones que promouen la idea. Es valorarà especialment qualsevol informació que permeti contrastar el perfil emprenedor i la capacitat de gestió.
  3. Pla de Comercialització i Màrqueting, que haurà d’identificar i descriure el mercat potencial i els clients objectius, identificar, si s’escau possibles competidors o barreres d’entrada i de la resta de qüestions que mostrin un suficient coneixement dels aspectes comercials de la idea per part de l’emprenedor.
  4. Projeccions Financeres, integrades pels pressupostos de comptes de pèrdues i guanys, balanç de situació i previsió de fluxos de caixa, identificant i explicant les principals assumpcions adoptades per a la seva elaboració, així com detall de les inversió necessària i els sous i salaris que es prevegin per als emprenedors.
Per a qualsevol consulta o dubte sobre les bases es pot posar en contacte a través del següent correu electrònic:: fundacion@everis.com
05/05/2011

Simulador de cotitzacions i prestacions per als treballadors autònoms

Descobreix com calcular les teus quotes i prestacions en 3 senzills passos. El portal www.paroparaautonomos.com vol explicar la nova Llei 32/2010, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

En aquest videotutorial ho expliquen

Vodpod videos no longer available.
05/05/2011

Presentació del Programa Silicon Valley a les Comarques Centrals

Descripció

En el marc de les Trobades de Centres de Promoció de Negocis que tenen lloc el propers 24-26 de maig, el Director de l’Oficina d’ACC1Ó – Silicon Valley, Sr. Anselm Bossacoma, farà 3 tallers informatius per presentar el Programa Silicon Valley (Barcelona, Comarques centrals i Girona).

Programa

En aquest taller es presentarà el programa dissenyat per ACC1Ó amb l’objectiu d’introduir als Estats Units empreses innovadores i en particular dels sectors TIC, Media, Cleantech.

El programa Silicon Valley suposa un acompanyament continuat a les empreses participants, incloent la realització del business plan, aterratge i incubació a les instal·lacions d’ACC1Ó al Silicon Valley, recerca de partners i clients, i aixecament de finançament en el moment en què l’empresa ja està preparada per fer-ho (generalment, quan ja te clients o usuaris i pot demostrar que el projecte funciona als Estats Units).

El Programa, pioner en el seu àmbit i adaptat a les necessitats reals de cada empresa, té per objectiu desenvolupar projectes empresarials als Estats Units per créixer tant a nivell local com global. A més, permet aprofitar les sinergies de la regió amb més productivitat econòmica dels Estats Units i que concentra el major nombre de fons de capital risc del país.

Actualment hi ha 12 empreses catalanes dels sectors TIC i Clean Tech que gaudeixen del recolzament del Programa, rebent resposta a les seves necessitats en funció de la fase en la que es troben.

  • Sr. Anselm Bossacoma, Director de l’Oficina d’ACC1Ó – Silicon Valley

Recursos

 Programa Silicon Valley (ACC1Ó)

Inscriu-te

Dia i hora
25 de maig de 2011 a les 12 del migdia

On
Món Sant Benet, (Camí de Sant Benet, s/n – Sant Fruitós de Bages)

Mapa

Més info

Via: Linkedin

%d bloggers like this: