Ajuts en estudis internacionals del Patronat Catalunya Món

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, el Patronat Catalunya Món ha establert el programa d’Ajuts en estudis internacionals l’objectiu del qual és oferir ajut econòmic per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol.

Són elegibles tots aquells postgraus que tractin matèries objecte d’estudi en qualsevol camp de la ciència, sempre que siguin tractades des de la perspectiva internacional, que ultrapassa els límits de qualsevol estat considerat.


Amb una dotació total de 255.000 euros per al curs acadèmic 2011-2012, el Patronat Catalunya Món ofereix fins a un màxim de deu ajuts, d’acord amb les convocatòries següents:

Els candidats només es poden presentar a una de les convocatòries anteriors.

Dotació

L’ajut inclou l’import de la matrícula d’un curs acadèmic en el centre escollit fins a un màxim de 15.000 euros, més una dotació individual d’un màxim de 18.000 euros; aquesta darrera quantitat ve determinada per la durada del curs i equival a 1.500 euros/mes fins a un màxim de dotze mesos.

El Patronat abonarà la part de l’import corresponent a la matrícula en el moment de la formalització de l’ajut, junt amb el 50% de la resta de l’ajut. L’altre 50% s’abonarà un cop l’estudiant hagi presentat el primer informe trimestral de seguiment dels estudis.

Els ajuts estan sotmesos a les retencions fiscals (IRPF) que corresponguin i al règim impositiu vigent.

Terminis
 • Presentació de candidatures: de l’1 d’abril al 6 de maig (dijous 21 d’abril tancat)
 • Realització de proves d’idiomes i entrevistes personals als candidats preseleccionats: del 17 al 20 de maig.
 • Resolució: per a cada convocatòria es reunirà un jurat integrat per representants de l’àmbit acadèmic, de l’entitat patrocinadora i del Patronat Catalunya Món. Les resolucions dels jurats seran anunciades, personalment i en el web del Patronat, a tot estirar el 15 de juny.
Instruccions per sol·licitar l’ajut
 • La documentació s’ha de presentar a la seu del Patronat Catalunya Món o a les seves oficines de Girona, Lleida, Tarragona, i Tortosa (en aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia). No s’admetrà cap sol·licitud amb la documentació incompleta i, en conseqüència, no s’admetrà completar-la amb posterioritat al tancament de la convocatòria.

  Horari Barcelona: De dilluns a dijous, de 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h
  Divendres, de 9.00h a 14.30h
  18, 19 i 20 d’abril, de 8.00h a 14.30 h. (dijous 21 d’abril tancat)

  Horari oficines: De dilluns a dijous, de 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h
  Divendres, de 9.00h a 14.30h
  18, 19 i 20 d’abril, de 8.00h a 14.30 h. (dijous 21 d’abril tancat)

  També es podrà presentar la documentació per correu. En aquest cas, el sol·licitant ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar al Patronat Catalunya Món la remissió de la documentació mitjançant fax, telegrama o correu electrònic en el mateix dia, sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació de les candidatures.

  En tot cas, si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no ha arribat la documentació enviada per correu a la secretaria de les beques, aquesta no serà admesa.

  Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

 • Documentació a presentar:

  a) Formulari de sol·licitud de l’ajut, degudament emplenat pel candidat. Els formularis són disponibles a les oficines del Patronat i també accedint al web del Patronat a Internet.

  b) Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal, lliurat per la universitat del sol·licitant, en el qual haurà de constar la nota mitjana en el barem d’1 a 4 (no s’acceptaran expedients en què no consti la nota).

  c) Còpies dels certificats que acreditin cadascun dels mèrits exposats pel candidat en temes de relacions internacionals o d’integració europea (idiomes, beques, altres cursos, premis, publicacions, etc.).

  d) Un mínim de quatre informes de professors universitaris, d’acord amb el model facilitat pel Patronat Catalunya Món, sobre el candidat. Aquests informes, que seran confidencials, han d’enviar-los directament els signataris a la secretària general del Patronat, abans que finalitzi el termini d’admissió de candidatures.

  e) Els programes dels postgraus escollits pel candidat amb la relació detallada d’assignatures. Hi ha de constar el preu de la matrícula i la durada.

  f) Una còpia, si escau, de les preinscripcions o les inscripcions als centres escollits.

  g) Dues fotografies de format carnet.

  h) Una fotocòpia del DNI o del passaport o la targeta de residència o el full d’empadronament.

 • La documentació no s’ha de lliurar relligada.
 • Només cal fer arribar estrictament la documentació que es demana.
Important

Els candidats han de fer personalment els tràmits d’admissió i, si escau, de preinscripció i inscripció al centre (o centres) que hagin escollit, d’acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre.

Els Ajuts en estudis internacionals seran incompatibles amb qualsevol beca o ajut públic o privat per a la realització del curs que cobreix el present ajut.


Programa d’ajuts 2011-2012 (pdf, 1.000KB)

Formulari de sol·licitud d’ajut 2011-2012 (pdf, 89KB)

Informe de referència per als professors (pdf, 35KB)

Via: Fundació Catalunya Món

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: