Archive for Abril 11th, 2011

11/04/2011

Infografia: comprar i vendre per Internet

Consells per comprar i vendre per Internet.

 

Via: Alfredo Vela

11/04/2011

Programa Genera, per fomentar l’emprenedoria corporativa entre les empreses

El Departament d’Empresa i Ocupació, conjuntament amb un total de cinc institucions empresarials i territorials de Catalunya, promou el Programa Genera amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa entre les empreses catalanes.
Objectius
El Programa Genera és un projecte innovador que té l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa entre les empreses catalanes per contribuir al seu enfortiment i consolidació en el teixit empresarial, així com en la creació d’ocupació i d’oportunitats.
Què és

GENERA és un projecte dirigit a emprenedors i empreses. L’objectiu principal d’aquest programa és ajudar a  les empreses a accelerar el seu creixement a través de millorar i/o augmentar rendiblement la seva capacitat per emprendre.

El repte principal de Catalunya és la generació d’ocupació que s’aconsegueix a través de més activitat econòmica. I per aconseguir això, en l’economia global que vivim,  les empreses necessiten  innovar contínuament, explorar nous mercats,  expandir-se  internacionalment,  trobar noves aliances,  buscar noves formes de finançament, en definitiva, avançar mitjançant noves fórmules.

Noves fòrmules

Treballar el concepte d’emprenedoria corporativa, és a dir, aprofitar al màxim idees impulsades per emprenedors i portar-les a les organitzacions que  ja estan establertes, donant suport a la creació de noves empreses i creant  llocs de treball a partir del coneixement i el capital d’empreses ja consolidades.
Noves fórmules per avaluar oportunitats de negoci i portar-les al mercat, tot això amb l’acompanyament de professionals experts en emprenedoria corporativa. Desenvolupament de noves metodologies a partir d’experts coneixedors en l’àmbit de l’emprenedoria. Transferència al sistema d’aquest coneixement.

La col·laboració entre entitats de diferent naturalesa i amb coneixement i expertesa complementàries seran una de les claus de l’èxit del programa Genera.

Qui se’n beneficiarà

Més de 40.000 empreses es beneficiaran del Programa Genera, a través del qual els socis participants transferiran el seu know-how en la consolidació de negocis i en la recerca de noves oportunitats de negoci, ja sigui en una empresa que ja es troba en funcionament o a través de la creació de nous negocis.

A través d’aquest projecte, es formarà a 70 professionals perquè tinguin un ampli coneixement d’aquesta metodologia i puguin liderar el concepte d’emprenedoria corporativa des de dins de les empreses. Tanmateix, 180 empresaris rebran formació per detectar els projectes interns de l’empresa que podrien convertir-se en oportunitats de negoci així mateix, es preveu detectar 150 projectes d’emprenedoria corporativa latents i 18 d’ells rebran un acompanyament en l’elaboració del pla de negoci per al seu desenvolupament.

També el Programa Genera capacitarà a tècnics de les 181 entitats que formen la xarxa INICIA perquè puguin assessorar als empresaris en la recerca de noves oportunitats de negoci.

Línies d’actuació del Programa Genera
A través del Programa Genera, que dinamitza la cultura emprenedora entre les empreses catalanes, es duran a terme les següents actuacions:

  • Accions de sensibilització en diferents punts de la geografia catalana per introduir el concepte d’emprenedoria corporativa com a nova via de negoci.
  • Formació de professionals perquè estiguin capacitats per implantar projectes d’emprenedoria corporativa
  • Càpsules formatives i accions d’assessorament a empreses per detectar noves oportunitats i analitzar la viabilitat de nous projectes a l’empresa.
  • Valorització tecnològica dels projectes de negoci detectats
  • A través del Programa Genera es crearà un espai networking virtual per compartir experiències i coneixements adquirits durant el projecte i facilitar la transferència tecnològica i la sostenibilitat del programa.
  • Finalment, i a partir de totes aquestes experiències, s’editarà un manual de bones pràctiques sobre l’emprenedoria corporativa per promoure l’aplicació del concepte i estendre el potencial i possibilitats que ofereix.

Via: Responsabilitat Global

%d bloggers like this: