Archive for febrer 18th, 2011

18/02/2011

Premis emprenedor XXI de la Caixa

El premi EmprenedorXXI persegueix identificar, reconèixer i premiar les empreses innovadores amb alt potencial de creixement, ja sigui en les seves fases inicials o les que ja han superat amb èxit aquesta fase, amb un conjunt d’accions dirigides a accelerar el seu creixement.

El premi EmprenedorXXI, del qual el 2011 es celebrarà la 5 ª edició, està promogut per “la Caixa” i es lliura conjuntament amb ENISA (Empresa Nacional d’Innovació, SA), adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Categories

El Premi consta de dues categories: emprendesXXI i crecesXXI. Poden participar-hi totes aquelles empreses que compleixin amb els requisits formals següents:

  1. Que  estiguin  constituïdes amb domicili fiscal a la comunitat autònoma on es presenten
  2. Que hagin iniciat  la seva activitat no abans de l’1 de gener de 2009 (emprendesXXI) o no abans de l’1 de gener de 2004 (crecesXXI)
  3. Que siguin considerades com a PIMES (Queden excloses les empreses considerades com a grans segons la Comissió Europea (que ocupin a més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions)

Criteris de valoració

Emprendes XXI

1. Anàlisi del model de negoci i previsions de creixement.

2. La creativitat i la innovació respecte a processos i productes.

3. Capacitat i lideratge de l’equip emprenedor (formació, experiència, complementarietat).

Creces XXI

1. Resultats econòmics rellevants, tant els obtinguts fins al moment com els esperats per als propers anys.

2. Model de negoci presentant, creativitat i innovació respecte a processos i productes i potencialitat de creixement en un mercat global.

3. Capacitat i lideratge de l’equip emprenedor (formació, experiència, complementarietat).

Premis

emprendes xxi
creces xxi
Guanyador    ……. 100.000€
2on …………………… 40.000€
3er  …………………… 20.000€
4rt  …………………… 10.000€
5è  ………………………. 5.000€

Més info: Premi emprenedor 2011

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: