Archive for febrer 9th, 2011

09/02/2011

Full de ruta de la Unió Europea en política turística

El passat mes de juny de 2010 la Comissió Europea (CE) va presentar una Comunicació (COM(2010) 352) per tal d’afavorir un enfocament coordinat de les iniciatives relacionades amb el turisme i definir un nou marc d’acció per reforçar-ne la competitivitat i la sostenibilitat. Es tracta, doncs, del full de ruta en matèria de política turística que seguirà la CE en els pròxims anys.

FullRutaCEEl turisme representa a la Unió Europea el 5,2% dels llocs de treball i més del 5% del PIB europeu. Segons el full de ruta, en els propers anys es presenten reptes i oportunitats que requereixen un enfocament concertat a escala europea, respectant les característiques particulars dels Estats membres. Entre els reptes, es destaca que les destinacions europees s’enfronten a una competència cada vegada més gran d’altres destinacions mundials, si bé  Europa també pot atreure turistes de mercats emergents. Així mateix, l’oferta turística haurà de tenir en compte les dificultats relacionades amb el canvi climàtic, l’escassetat de recursos hídrics i energètics, la pressió sobre la biodiversitat i els riscos que planteja el turisme de masses per al patrimoni cultural.

21 accions, moltes orientades cap a la sostenibilitat

Per mantenir Europa com a primer destí turístic del món i fomentar la competitivitat del sector, el full de ruta proposa 21 accions, agrupades en quatre eixos, dos dels quals són la promoció del turisme sostenible, responsable i de qualitat, d’una banda, i la consolidació d’Europa com a destinació turística sostenible i de qualitat, de l’altra. En aquest marc, l’ecoturisme pot i ha de tenir un paper rellevant.

La diversificació de l’oferta es presenta com un dels objectius per augmentar la competitivitat. I entre els diferents recursos que cita la Comunicació per assolir aquesta diversificació, hi ha els espais naturals protegits i, específicament, la xarxa Natura 2000, indrets considerats “d’interès turístic” sempre que se’n respectin els principis de conservació. En aquest sentit, una de les mesures és “fomentar la integració del patrimoni natural en les estratègies turístiques”.

logo_NecstourEl full de ruta proposa elaborar etiquetes que serveixin per promoure destins turístics sostenibles. Etiquetes que es basaran en indicadors que ja es porten treballant des la Xarxa de Regions Europees per a un Turisme Sostenible i Competitiu (NECSTouR) i des de la Xarxa Europea de Destinacions d’Excel·lència (EDEN). D’altra banda, es proposa conscienciar els turistes europeus sobre l’elecció dels destins i els mitjans de transport i sobre les seves relacions amb la població local.

En l’eix de consolidar la imatge d’Europa com una destinació turística i de qualitat, es proposa crear una veritable “marca Europa” que complementi els esforços fets a escala nacional, i promoure el portal visiteurope.com, administrat per la Comissió Europea de Turisme i posat en marxa el 2006 amb el suport de la Comissió Europea.

Més informació

> Comunicació COM(2010) 352 “Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo”

Via: Ecotur Cat

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: