Archive for gener 13th, 2011

13/01/2011

Alternatives bancàries al xec nadó

Ens fem ressò d’aquest article aparegut a la revista e-consumer.

Enguany ja no hi ha el xec nadó, però les despeses que implica el naixement d’un fill i la seva criança es mantenen, algunes entitats  han obert línies de finançament per a famílies  amb nadons que acabin de néixer. Les seves condicions són favorables, però gairebé sempre exigeixen la domiciliació de la nòmina i la contractació d’una assegurança.

Ajuda, però amb condicions

Una nova modalitat de préstecs, els “concilia”, ajuden a compaginar la vida familiar i laboral. Se centren en el naixement d’un fill, o en el període d’excedència sol·licitat per cuidar dels nens, i permeten finançar les compres per cobrir les primeres necessitats del bebè i per atendre al nen fins als tres anys. En la primera de les propostes, bancs i caixes d’estalvi ofereixen avançaments que arriben als  3.000 euros, encara que el més interessant d’aquesta proposta és que és un préstec sense interessos. Com a contrapartida, el termini d’amortització és molt curt -no excedeix de sis mesos-, encara que algunes entitats ho prorroguen de manera excepcional fins a tres anys. A més, atorguen els diners a canvi de la domiciliació de la nòmina i exigeixen contractar una assegurança.

Els crèdits per excedència o reducció de jornada apliquen un interès gairebé sempre superior al 6%

Pel que fa als crèdits per excedència o reducció de jornada, dissenyats per les entitats per finançar les necessitats de les parelles amb fills menors de tres anys, l’import màxim concedit és més gran (arriba fins a 45.000 euros) i també el seu període de devolució: oscil·la entre cinc i vuit anys. No obstant això, en aquesta modalitat crediticia ha d’abonar-se un tipus d’interès gairebé sempre superior al 6% (hi ha bonificacions com més gran sigui el grau de vinculació amb l’entitat), encara que no aplica comissions i, en conjunt, és un producte de crèdit amb millors condicions que els préstecs personals o al consum.

Ofertes per naixement

Els productes “naixement” brinden un préstec per sufragar les compres relacionades amb l’arribada del bebè: bressol, cistelleta, banyera, roba, etc. Són vàries les propostes actuals del mercat bancari:

  • Credinacimiento (Caixa Àvila) és una línia de finançament que concedeix fins a un màxim de 3.000 euros amb un termini de devolució de sis mesos, sense comissions i amb un tipus d’interès fix del 0%. Poden sol·licitar-ho els pares amb bebès menors de 12 mesos a canvi de domiciliar la nòmina o butlletí d’autònoms, disposar de residència legal a Espanya i presentar el certificat de naixement o llibre de família. A més, obliga a contractar una assegurança de vida.
  • La Bestreta d’Ajuda per Maternitat (Caixa Espanya) té les mateixes característiques que la modalitat anterior. Sense interessos ni comissions, concedeix un màxim de 3.000 euros, a retornar en sis mesos.
  • El Préstec Naixement (Caixa Catalunya) ofereix una ajuda per cobrir les primeres despeses que ocasiona l’arribada d’un bebè. L’import màxim és de 3.000 euros amb un interès del 0%. Pot amortitzar-se en tres anys, amb pagament mensual i sense cap tipus de comissions. Per contractar-ho, cal tenir la nòmina domiciliada i subscriure una assegurança de vida.

Ofertes per a excedència o reducció de jornada

  • El Crèdit Excedència (Caixa Navarra) està destinat als pares que s’acullen a una excedència per cuidar i atendre als seus fills. Els permet disposar cada mes de l’import de la seva nòmina i solament es paguen interessos durant aquest temps. El sol·licitant ha de disposar d’una nòmina l’import màxim de la qual sigui de 2.000 euros mensuals. Aplica un tipus d’interès de gairebé el 6% i el termini d’amortització és de cinc anys.
  • El Préstec Excedència (Sa Nostra) permet disposar d’uns ingressos mensuals similars a la nòmina durant aquest període. El seu import màxim és de 45.000 euros, amb un termini d’amortització de fins a vuit anys i un tipus d’interès fix, bonificable segons la vinculació que tingui el subscriptor amb l’entitat.
  • El Préstec Ajuda Excedència (Caixa Catalunya) concedeix fins a 24.000 euros.
  • Préstec Reducció Jornada (Sa Nostra) anticipa fins a 45.000 euros que es poden retornar en un màxim de vuit anys. El tipus d’interès és fix durant els primers anys i variable la resta de la vida del producte (hi ha bonificacions segons el grau de vinculació amb l’entitat).
Etiquetes: ,
%d bloggers like this: