Archive for Desembre, 2010

22/12/2010

curs “Eines de paisatge: els instruments de gestió i intervenció a Catalunya i la integració paisatgística d’activitats”

El COAMB obre les inscripcions per al curs “Eines de paisatge: els instruments de gestió i intervenció a Catalunya i la integració paisatgística d’activitats”, de 42 hores lectives.

Impartit per experts tant de l’administració com del sector privat, s’adreça a professionals de la ordenació territorial, l’urbanisme, el paisatgisme i el medi ambient, i combina aspectes teòrics i pràctics per donar al curs un caràcter aplicat que resulti de la màxima utilitat.

El curs es celebrarà cada dimarts i dijous a la tarda, des del 18 de gener al 3 de març del 2011, a Barcelona (Recinte de l’Escola Industrial. Edifici del rellotge, sala 2c).

Podeu trobar tota la informació al programa adjunt del curs i inscriure-us fàcilment a través d’aquest formulari.

 

21/12/2010

Premi Europeu per a l’ocupació juvenil a l’economia social

El 15 de novembre de 2010, el Pol europeu de les fundacions de l’economia social ha obert el termini d’inscripció del Premi Europeu “Per l’ocupació juvenil a la Economia Social”.

Els principis de l’economia social són la lliure adhesió (voluntat de satisfer una necessitat, de tenir una utilitat), el fet de compartir democràticament el poder (les empreses de l’economia social estan constituïdes per socis solidaris i iguals en deures i drets), la solidaritat en el si del grup en què participa cada actor, la no acumulació individual de beneficis, la qualitat dels productes i dels serveis i la realització de la persona (les empreses de l’economia social proclamen que la seva finalitat és el servei de l’ésser humà).

El Premi Europeu “Per l’ocupació juvenil a l’Economia Social” pretén recompensar iniciatives empresarials innovadores en l’economia social, posades en marxa per joves i que creïn ocupació juvenil.

Es recompensaran les dues categories candidates següents:

 • Categoria 1: una empresa d’economia social que hi hagi des de fa cinc anys com a màxim, que rebrà un premi de 10.000 €.
 • Categoria 2: un projecte de creació d’empresa d’economia social, que rebrà un premi de 8.000 €, així com el finançament de l’ajuda a la creació de l’empresa (fins a un total de 5.000 €).

Els criteris de valoració que regeixen la selecció dels millors dossiers són els següents:

 • La possibilitat que la iniciativa empresarial sigui traslladable als altres països europeus
 • El nombre, la qualitat i la sostenibilitat de la creació d’ocupació juvenil
 • El grau d’innovació social o tecnològica
 • El nivell de concordança amb els principis de l’economia social
 • La integració de bones pràctiques ambientals a l’empresa o el projecte d’empresa
 • La capacitat operativa i financera de l’empresa o del projecte d’empresa

Per inscriure’s, els candidats puden descarregar els dossiers de candidatura en els dos idiomes oficials del premi (anglès i francès) en el lloc web www.europeanprize-pefondes.eu

El termini d’inscripció acaba a les dotze de la nit del 31 de gener de 2011.

Ara ens dirigim a tu perquè ens ajudis a difondre la sol licitud de candidatures en tot el territori de la Unió Europea.

Tot el material de comunicació està ja disponible al lloc web dedicat al Premi

Si recorres a col·laboradors locals per difondre la informació al teu país, no dubtis a comunicar el seu nom i la direcció de la seva pàgina d’Internet perquè puguem esmentar i manifestar el nostre agraïment al lloc web del premi europeu.

20/12/2010

Curs gratuït d’ISO 27000

 1. Has quantificat les conseqüències econòmiques directes derivades de les incidències de seguretat de la informació?
 2. Has considerat l’impacte que tenen les incidències de seguretat en la imatge de la teva empresa, i les conseqüències legals o contractuals?
 3. Tens identificats i documentats els controls de seguretat que utilitzes, d’acord amb el que estipula la LOPD?
 4. Utilitzes mesures de seguretat com el filtratge de continguts, o la encriptació i xifrat del disc dur i de les comunicacions?
 5. Saps com prevenir de forma efectiva atacs i amenaces com el phishing o el pharming?
 6. Estàs preparat contra la proliferació d’atacs sofisticats basats en el polimorfisme i la focalització?
 7. Disposes d’algun programari d’avaluació de vulnerabilitats?
 8. Coneixes les solucions existents en el mercat sobre serveis i productes de seguretat?
Quan?
El 27 i 28 de desembre
A quina hora?
De 18 a 21 hores
On?
New Horizons Barcelona
Objectius
Descobreix com la ISO 27000 gestiona:
– La identificació i documentació de controls de seguretat
– El filtratge de continguts, la encriptació i el xifrat del disc dur
– Les auditories de malware, pharming i phishing
– Els rols i les funcions de seguretat
– La seguretat exigida per la Llei Orgànica de Protecció de Dades
– Les claus d’usuari i la cessió de contrasenyes
– La instal lació de programari sense llicència

Reserva la teva plaça d’aquest curs gratuït de 6 hores de ISO 27000, demana el temari complet o rep més informació, omplint el següent formulari.

17/12/2010

6e Premi Disseny per al Reciclatge.

L’Agència de Residus de Catalunya convoca enguany la sisena edició del Premi Disseny per al Reciclatge.

Aquest premi distingeix els productes, els projectes, les estratègies i els materials que integren en el seu disseny estratègies de foment de la prevenció, el reciclatge i la reciclabilitat dels residus.

Introducció

La convocatòria d’aquest premi s’emmarca en les directrius del VI Programa Comunitari d’Acció en Matèria de Medi Ambient (2001-2010) que estableix, com un dels seus objectius, que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de càrrega del planeta, i invoca els Estats a desvincular impacte i degradació ambiental de creixement econòmic, mitjançant l’ús més eficient dels recursos i la prevenció dels residus.

També la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus segueix aquesta línia en establir que el primer objectiu de la política en matèria de residus ha de ser reduir al mínim els efectes negatius de la generació, de manera que la prevenció sigui la prioritat primera.

Després de cinc convocatòries, el Premi Disseny per al Reciclatge posa de manifest que el concepte de disseny evoluciona i que els aspectes d’ecodisseny i eficiència ambiental cada vegada s’integren de manera més clara en la concepció de productes i serveis. Aquesta evolució ha quedat constatada tant en la qualitat com en la quantitat de les candidatures presentades en edicions anteriors del premi. Els nous escenaris socials, econòmics, financers, normatius i ambientals confirmen que els productes ecoeficients i amb estàndards de qualitat ambiental tenen més possibilitats de ser competitius i consolidar-se en els mercats globals.

A la convocatòria d’enguany, el Premi reconeix els esforços adreçats a fomentar les estratègies de prevenció, de reciclatge i de reciclabilitat, amb el convenciment que la seva aplicació comporta molts avantatges: el compliment i l’anticipació a la normativa ambiental, la millora de la qualitat ambiental del producte, la reducció del cost del producte al llarg del seu cicle de vida i la diferenciació de la marca per fer-la competitiva. En conseqüència, entén necessari potenciar iniciatives en aquest sentit entre els professionals del disseny, les empreses, els estudiants i qualsevol persona o entitat interessades.

Descripció de categories

El premi s’estructura en les quatre categories següents:

A. Productes.- Producte industrialitzat i comercialitzat que previngui la generació de residus i sigui reciclat i reciclable. Pot presentar-se la societat que fabrica o distribueix el producte en l’àmbit de Catalunya o el seu dissenyador professional.

B. Projectes.- Projecte de disseny d’un producte, no produït ni comercialitzat, que previngui la generació de residus i sigui reciclat i reciclable. Pot presentar-se qualsevol persona física o persona jurídica privada.

C. Estratègies.- Iniciativa, política, procés o sistema, implantat o executat en l’àmbit de Catalunya, que integri globalment els conceptes de prevenció i foment del reciclatge i de la reciclabilitat. Pot presentar-se qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

D. Materials.- Material que previngui la generació de residus i/o que sigui reciclat, i que es comercialitzi i/o estigui en fase avançada de recerca, de desenvolupament i d’innovació (R+D+I). Pot presentar-se la societat que fabrica el material o l’entitat que desenvolupa l’R+D+I.

Criteris de valoració

Les candidatures es valoraran en dues etapes: una primera etapa de preselecció i una segona etapa de valoració.
La primera etapa serà valorada per un equip d’experts de l’Agència de Residus de Catalunya a partir dels criteris següents:

 • compliment de la normativa ambiental d’aplicació;
 • inclusió d’estratègies de foment de la prevenció, del reciclatge i de la reciclabilitat;
 • en les categories de projectes i materials en fase avançada d’R+D+I, també es valorarà que la proposta presentada s’hagi estudiat i desenvolupat de forma global, presenti un bon estat de finalització i sigui factible.

Les candidatures preseleccionades passaran a la segona etapa.
La segona etapa serà valorada pel Jurat i tindrà en compte els criteris següents:

Criteris bàsics:

 • qualitat del disseny;
 • estratègies de foment de la prevenció, del reciclatge i de la reciclabilitat.

Criteris addicionals:

 • altres aspectes ambientals al llarg del cicle de vida: estalvi d’energia, minimització del consum d’aigua, disminució de la generació d’emissions (CO2 equivalent i altres), etc.
 • aplicació de metodologies d’anàlisi de cicle de vida (ACV) i mecanismes d’estandardització ambiental (ecoetiquetes).

Per a la categoria A, C i D (materials existents):

 • impacte econòmic i social en el mercat i/o en el seu àmbit d’aplicació.

Per a la categoria B i D (materials en fase avançada d’R+D+I):

 • viabilitat i possibilitat d’èxit. Inclusió d’estudis de mercat, estratègies de comunicació i sensibilització.

Exclusió de participació

Quedaran excloses de participació aquelles candidatures que:

 • s’hagin presentat en edicions anteriors i no ofereixin un redisseny o una millora prou substancials;
 • hagin presentat el mateix producte en categories diferents amb un altre enfocament;
 • incompleixin els terminis de presentació establerts;
 • no respectin el procediment obligatori establert per a la seva presentació;
 • no disposin de la documentació necessària per valorar la candidatura;
 • no compleixin estrictament la totalitat dels requeriments exigits en les bases del Premi Disseny per al Reciclatge 2011.

Jurat

El jurat del Premi es constituirà expressament per avaluar les candidatures presentades.

El componen un expert en ecologia i medi ambient, un expert en ecodisseny i un representant de cadascuna de les següents entitats:

 • L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que n’exercirà la presidència.
 • L’Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives, ADI FAD.
 • L’Associació de Dissenyadors Professionals, ADP.
 • El Barcelona Centre de Disseny, BCD.
 • La Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Termini

La data límit de presentació de les candidatures és el dia 15 de març de 2011.

Dotació

La dotació del Premi Disseny per al Reciclatge 2011 s’eleva a l’import total de dotze mil euros (12.000 € ).Aquest import es distribuirà entre les diferents categories de la següent manera:

 • Categoria A.- Premi al millor producte, tres mil euros ( 3.000 € ).
 • Categoria B.- Premi al millor projecte, tres mil euros ( 3.000 € ).
 • Categoria C.- Premi a la millor estratègia, tres mil euros ( 3.000 € ).
 • Categoria D.- Premi al millor material, tres mil euros ( 3.000 € ).

En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades en una categoria, l’import que li ha estat inicialment destinat es repartirà a parts iguals entre les diferents candidatures premiades.

A més de l’import econòmic corresponent, al premiat de cada categoria li serà lliurat un guardó i un diploma acreditatiu.

Es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el premi però que mereixin una especial consideració.

Etiquetes: , ,
16/12/2010

Informe sobre la pobresa rural 2011

L’Informe sobre la pobresa rural 2011 ofereix una visió coherent i integral de la pobresa rural, les seves conseqüències mundials i les perspectives respecte de la seva eradicació.

El desafiament mundial més important que constitueix el nucli d’aquest informe és que, per alimentar els 9.000 milions de persones que habitaran el planeta Terra d’aquí a 2050, la producció d’aliments haurà d’augmentar un 70 per cent, i la producció agrícola en els països en desenvolupament haurà de duplicar-se. Per fer front a aquest desafiament, caldrà que els petits agricultors tinguin un paper molt més eficaç en aquests països, que les zones rurals aprofitin al màxim les oportunitats de creixement de l’ocupació no agrícola que es presenten, i que es renovin els esforços, de manera més eficaç, per atendre les preocupacions de la població rural pobre pel que fa compradors d’aliments.

Vodpod videos no longer available.

Gràcies a les extenses investigacions realitzades per un equip d’experts internacionals, regionals i nacionals en l’àmbit de la reducció de la pobresa-així com als estudis de casos i les entrevistes mantingudes amb la població rural pobresa l’informe ofereix una visió singular d’ la pobresa rural a tot el món i de la manera com estan canviant els mitjans de subsistència de la població rural pobra. S’estudien els desafiaments que fan tan difícil per a la població rural sortir de la pobresa, i es determinen una sèrie d’oportunitats i camins que podrien seguir per aconseguir una major prosperitat. Finalment, es destaquen les polítiques i mesures que els governs i els professionals que s’ocupen del desenvolupament poden adoptar per donar suport l’interès de la pròpia població rural per sortir de la pobresa.

Document complert (en anglès)

 

Via: Fao

Etiquetes:
16/12/2010

Cursos de fructicultura i el vaquí de llet

El Departament d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR), conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), organitzen diferents cursos d’emprenedoria amb l’objectiu d’aportar els coneixements i les experiències necessàries per a què els joves empresaris agraris puguin desenvolupar els seus projectes amb garanties de futur i viabilitat.

La metodologia d’aquests cursos és activa, defugint les classes magistrals, i es basa en sessions específiques amb ponents que són coneixedors i especialistes en cada matèria. També s’organitzen visites i viatges tècnics a explotacions del sector on conèixer diferents realitats i formes de fer avançar els projectes. Dins la seva programació també s’inclouen taules rodones, grups de treball i debats, per intercanviar experiències i sumar voluntats que ajudin a trobar la millor forma de concretar una idea. Amb tot, cal destacar el valor intangible de la cooperació entre emprenedors amb projectes similars, que dóna un valor afegit important a la formació rebuda.
Les emprenedories tenen habitualment seu en una Escola de Capacitació Agrària (ECA) del DAR, i el seu programa es desenvolupa al llarg de 280 hores, en quatre àmbits: la formació personal (40 hores), la gestió tecnicoeconòmica (130 hores), la producció específica del sector (100 hores de visites i viatges tècnics) i l’àmbit de l’empresa (30 hores que inclouen informació sobre normativa i comercialització).
El curs es fa un dia a la setmana, durant tres setmanes al mes, de 10 a 14 h i de 15 a 17 h, i el dinar té lloc a la pròpia ECA.
Un cop finalitzada cada emprenedoria es realitzen els seminaris d’emprenedoria per a poder aprofundir en aquells temes específics que desitgin tractar els emprenedors i alhora per mantenir el contacte del grup i continuar formant-se per adaptar-se als canvis que s’originen al sector.

Per a més informació sobre els cursos podeu contactar amb el coordinador de grups d’emprenedoria, Carles Pedrós Bonjorn, al correu electrònic carles.pedros@gencat.cat o al  número de telèfon 973 310 715.

 

Més informació

 1. Formació Agrària de RuralCat
 2. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 3. Departament d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya

Via: Ruralcat

14/12/2010

2on Concurs d’Idees de Projectes Innovadors del CTFC

Objecte del concurs

El concurs està adreçat a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, que hagin pensat o concebut un projecte empresarial innovador, amb perspectives racionals de materialitzar-lo, relacionat amb la fabricació de béns o la prestació de serveis, i que suposin una innovació i diversificació del teixit existent o la penetració en nous mercats i que finalment es generi ocupació al territori.

El concurs pretén animar, persones, empreses i entitats fomentant l’esperit emprenedor per generar la creació d’empreses i augmentar l’ocupació al territori rural.

Els objectius primordials són:

 • Incentivar la generació d’idees de negoci
 • Estimular el creixement d’empreses amb projectes de futur i amb capacitat d’assimilar els canvis d’un entorn global i competitiu
 • Fomentar la innovació i la creativitat, principalment en el medi rural
 • Identificar persones innovadores
 • Identificar projectes innovadors capaços de materialitzar-se i convertir-se en un negoci viable, amigables amb el medi ambient

Les idees de negoci s’hauran de presentar abans del 18 de febrer de 2011. La presentació es farà a través del formulari que es troba a la web http://rllp.ctfc.es

Premis

Es concediran dos premis, que consistiran en:

 • Un primer premi, dotat de 1.200 € (*)
 • Un segon premi, dotat de 300 €  (*)

El lliurament dels premis s’efectuarà en l’acte d’inauguració de les instal•lacions del CEEI Solsona, (aproximadament durant el primer trimestre de 2011).

 

(*) Aquest import està subjecte a les retencions d’IRPF corresponents.

Més info

14/12/2010

Com utilitzar WordPress com una tenda online

Interessant presentació de Fernando Serer on ens presenta WordPress com una plataforma de comerç electrònic. WordPress està demostrant que val per a molt més que per muntar blocs.

Amb el gestor de continguts de WordPress ja es poden muntar serveis de microblogging (com twitter), pàgines webs corporatives, serveis de suport i tiquets, serveis de cupons de descomptes, anuncis classificats, … i perquè no també botigues on line per al desenvolupament de comerç electrònic. Potser la millor manera d’integrar la teva pàgina web d’empresa, amb el vostre bloc i amb la botiga virtual amb una únic gestor.

 

Via: http://twitter.com/carrero

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: