Archive for Desembre 30th, 2010

30/12/2010

Video emprenedors: “De 8 a vuit” (i III)

“De 8 a vuit” és una sèrie documental sobre els emprenedors de Catalunya. El programa mostra com assoleixen l’èxit personal i superen la crisi econòmica gràcies a l’esforç i la dedicació del dia a dia. També explica com compaginen la seva vida professional amb l’àmbit familiar.

Producció: BAUDpro i XAL / Emissió: Xarxa Audiovisual Local de Catalunya / Any: 2010 / 

No. capítols: 13 / Durada per capítol: 10 minuts / País: Catalunya / Idioma: català / 

Direcció: Albert Fuguet i Susana Crestelo / Realització: Pablo Finquelievich

 

Via: Baudpro

30/12/2010

Video emprenedors: “De 8 a vuit” (II)

“De 8 a vuit” és una sèrie documental sobre els emprenedors de Catalunya. El programa mostra com assoleixen l’èxit personal i superen la crisi econòmica gràcies a l’esforç i la dedicació del dia a dia. També explica com compaginen la seva vida professional amb l’àmbit familiar.

Producció: BAUDpro i XAL / Emissió: Xarxa Audiovisual Local de Catalunya / Any: 2010 / 

 

No. capítols: 13 / Durada per capítol: 10 minuts / País: Catalunya / Idioma: català / Direcció: Albert Fuguet i Susana Crestelo / Realització: Pablo Finquelievich

Via: Baudpro

30/12/2010

Video emprenedors: “De 8 a vuit” (I)

“De 8 a vuit” és una sèrie documental sobre els emprenedors de Catalunya. El programa mostra com assoleixen l’èxit personal i superen la crisi econòmica gràcies a l’esforç i la dedicació del dia a dia. També explica com compaginen la seva vida professional amb l’àmbit familiar.

Producció: BAUDpro i XAL / Emissió: Xarxa Audiovisual Local de Catalunya / Any: 2010 / No. capítols: 13

/ Durada per capítol: 10 minuts / País: Catalunya / Idioma: català / Direcció: Albert Fuguet i Susana Crestelo / Realització: Pablo Finquelievich

Via: Baudpro

30/12/2010

Convocatòries Caja Madrid d’Acció Social 2011

L‘Obra Social de Caja Madrid treu les següents convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
 • Convocatòria d’integració social i lluita contra la pobresa.
 • Convocatòria de creació i foment de l’ocupació.

Important, es poden presentar entitats socials privades sense ànim de lucre, que persegueixin fins d’interès general, legalment constituïdes sota la forma jurídica d’associació declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior o, fundació, federació, confederació cooperativa d’integració social o cooperativa de iniciativa social. En la Convocatòria d’Ocupació podran concórrer els centres especials d’ocupació i les empreses de promoció i inserció laboral. Aquestes entitats han de tenir domicili a Espanya i reunir els requisits establerts a les bases d’aquestes convocatòries.

Tipologies de les convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència:
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’autonomia, l’accessibilitat integradora i l’atenció a la dependència.
  • Formació.
  • Sistemes d’informació i assessorament de noves tecnologies i/o xarxes socials.
  • Promoció del voluntariat.
  • Equipament de centres d’atenció socio-assistencial.
 • Convocatòria d’integració social i lluita contra la pobresa:
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la integració social i l’accessibilitat inclusiva.
  • Formació.
  • Sistemes d’informació i assessorament de noves tecnologies i/o xarxes socials.
  • Promoció del voluntariat.
  • Equipament de centres d’atenció socio-assistencial.
 • Convocatòria de creació i foment de l’ocupació.
  • Formació per a la ocupació.
  • Creació de nous llocs de feina.
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’ocupació i l’accessibilitat inclusiva.
  • Equipament relacionat amb la creació i l’accés a l’ocupació.

Requisits de les entitats beneficiàries:

 • Entitats privades sense ànim de lucre.
 • Que tinguin finalitats d’interès general.
 • Legalment constituïdes com a associació declarada d’utilitat pública pel ministeri de l’Interior, o fundació, federació, confederació cooperativa d’integració social o cooperativa d’iniciativa social.

Requisits dels projectes:

 • Incloure el pla de difusió del projecte i la col·laboració amb la Obra Social a la difusió.
 • Acreditar la necessitat social del projecte i els ajustos a les necessitats del col·lectiu al que va dirigit.
 • Ser innovador i aportar aspectes diferenciadors.
 • Incorporar intervencions de voluntariat.
 • Període d’execució no superior a 12 mesos.

Quantia: no superior a 50.000 € o el 50% del cost total del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds 31 de gener de 2011.

Més informació: Resum./ Bases. / Registre d’entitats.

Via: Punttic

%d bloggers like this: