Archive for Octubre 14th, 2010

14/10/2010

L’ocupació autònoma femenina

Segons un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), l’ocupació autònoma femenina a l’Estat espanyol ha experimentat un lleuger augment durant els últims 5 anys, mentre que la masculina ha sofert un descens.

Les dades reflecteixen que malgrat que la població amb ocupació autònoma masculina duplica la femenina, en els darrers 5 anys mentre les dones han seguit apostant pel treball per compte propi (0,6% d’augment acumulat), el volum total d’homes autònoms ha anat disminuint (6,5% de reducció acumulada).

En aquest període, cal observar amb més deteniment quins efectes diferenciats entre dones i homes autònoms ha tingut la crisi econòmica. Des del 2008, la població autònoma ha disminuït, però aquesta pèrdua s’ha produït principalment entre els homes. El mes juliol de l’any 2008 el nombre de dones afiliades al règim de treball autònom, va ser de més d’1,1 milions. A partir de llavors, però, hi va haver un descens constant fins que el gener de 2010 es va començar a experimentar una recuperació.

Des de finals de l’any 2009, s’han afiliat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) 2.500 dones. La bona notícia no és només aquest ascens, sinó també que enguany aquest col·lectiu ha estat l’únic que ha crescut en afiliació a la Seguretat Social.

Així mateix, els sectors de la construcció i l’agricultura han incrementat el nombre de persones inscrites al règim d’autònoms gràcies a la incorporació de dones. Avui dia, hi ha 1.000 autònomes més que fa un any en agricultura i 5.400 més en construcció. No obstant això, al ser aquestes xifres menors que les referides als homes, en aquests sectors no s’ha apreciat un increment d’autònoms, sinó un descens. Per contra, el sector que més autònomes ha perdut en l’últim any ha estat el de serveis, la pèrdua es comptabilitza en 33.400; tot i així 9 de cada 10 dones treballa en aquest sector.

Segons la Unión de Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y Empresarias (UATAE), el conjunt de dades analitzades permeten concloure que malgrat la situació econòmica actual, les dones demostren més capacitat per tirar endavant els seus negocis.

Pel que fa a les condicions de treball, l’ATA també va analitzar una mostra de 2.000 autònomes de tot l’Estat espanyol i els resultats reflectien que el 84% de treballadores autònomes no té un horari fix de treball i el 76% treballa més de 35 hores a la setmana. Així mateix, el 92,3% manifesten que la doble jornada laboral unida a les conseqüències de la crisi són causa de manifestacions simptomàtiques associades a l’estrès.

En un estudi realitzat pel Gabinet del Departament de Treball al 2009, en base a les dades de l’Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball (EQVT) del 2008, veiem de les principals característiques que diferencien a les dones autònomes dels seus companys homes;

 • El nombre percentatge de dones amb persones assalariades és lleugerament inferior al d’homes amb persones assalariades al seu càrrec (dones 36%, homes 38,9%)
 • El 84,2% de les dones autònomes es concentra al sector serveis . En aquest sector, que és el majoritari per a les persones autònomes, el 63,2% de les persones que hi treballen són homes i el 53,9% dones.
 • En el grup de persones treballadores autònomes amb menor nivell d’educació (sense estudis, primària o 1ª etapa de la secundaria) les dones representen un grup minoritari.

L’estudi a més ens revela dades referents a aspectes més desconeguts com la jornada laboral i la conciliació al grup de les persones autònomes. Les dades més destacades són:

 • El 92% de les persones treballadores autònomes realitzen jornada completa, tot i que trobem diferencies en funció del sexe: mentre que només el 2,9 % dels autònoms treballen a temps parcial, aquest afecta al 18% de les autònomes.
 • El 61,7% de les persones treballadores autònomes viuen en llars amb fills.
 • De l’anàlisi del temps que dedica cadascú dels col·lectius, homes i dones, a fer tasques de la llar es desprèn que les dones continuant dedicant-hi més temps (el 77,7% de les dones dedica entre 1 i més de 2 hores en un dia feiner, mentre que el 69,8% dels homes dedica 1 hora o menys).
 • Un 72% del col·lectiu de persones autònomes declara tenir alta dificultat per atendre obligacions familiars, mentre que a la resta de treballadors aquesta dificultat només la pateixen un 18,2% de les persones.

Via: Inicia

14/10/2010

Jornada: Ets autònom i et preocupa la seguretat a la feina? Saps que pots cobrar de l’atur?

El proper dijous 21 d’octubre de 2010, es fan dues xerrades a la seu de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya – CTAC. Les xerrades tractaran de les novetats  més importants sorgides arrel de la Llei 20/2007:  La prestació per Cessament d’Activitat ( PCA) , o com col.loquialment es coneix,  L’ atur dels autònoms . El lloc és la  Sala d’Actes del Carrer Sant Oleguer, 17 baixos, a la primera planta. Començarà a les 10.30 hores i durarà tot el dia.

Aquesta formació gratuïta,  es desenvoluparà en dues parts, cadascuna de les quals tractarà de ple dues temàtiques d’actualitat: la Seguretat a la Feina i la conseqüent Prevenció de Riscos Laborals i la nova prestació de Cessament d’Activitat, que  entrarà en vigor el proper dia 6 de novembre. Amb la participació de la CTAC i UPTA.  Així com destacar la col.laboració del Instituto  Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.


JORNADA: EL RISC, UN CREDITOR CRUEL PER A L’AUTÒNOM

 • 10.30 hores Jornada

“El risc, un creditor cruel per al treball autònom”

 • 10.35 hores Distribució de material (guies, bolletins informatius,…).
 • 10.40 hores Inauguració de la Jornada:

Sr.Salvador Duarte, President de CTAC

 • 11.00 hores Projecció del vídeo “ El risc, un creditor cruel per al treball autònom”.
 • 11.15 hores Ponència “El desenvolupament normatiu de la prevenció de riscos laborals en el treball autònom”

Sr. Enrique Cabero, Professor de Dret del Treball, Universitat de Salamanca

 • 12.00 hores Coffee-break.
 • 12.30 hores Ponència “Seguretat i Salut laboral en el treball autònom”

Sra. Marta Zimmermann, Directora del Dpt. d’ Investigació i Informació del INSHT

 • 13.00 hores Acte de Cloenda

Sr.Sebastián Reyna, Secretari General d’ UPTA
Sra. Concepción Pascual Lizana, Directora del INSHT

 • 13.30 hores Dinar

JORNADA: LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITATS

 • 16.30 hores Jornada

“La prestació per cessament d’activitats”
Sr.Salvador Duarte. President de la CTAC
Sr.Jesús Membrado. Diputat del PSOE
Sr.Sebastián Reyna, Secretari General de la UPTA

 • 20.00 hores Finalització de la jornades

Lloc de celebració de les Jornades del 21 octubre: Seu de la CTAC , Sant Oleguer, 17 Barcelona

COM ARRIBAR-HI:

 • METRO: Estació DRASSANES línia verda (L3) I Estació PARAL.LEL línia lila o verda (L2 o L3)
 • AUTOBÚS: 14-20-21-36-57-59-64-91-120-157

Es prega confirmació d’assistència al telèfon 936011000 o al correu ctac@catalunya.ugt.orgAquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d’spam, necessites activar Javascript per veure-la . Srta.Rosa Calduch

Via: autonoms.cat

%d bloggers like this: