Premis de contes breus ‘Relats d’Europa’

L’Oficina de Cooperació Europea de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona , a través del Europe Direct Barcelona,  convoca els Premis de contes breus ‘Relats d’Europa’, amb la voluntat de reconèixer social i institucionalment la tasca desenvolupada per la ciutadania en favor dels valors i ideals europeus i/o la visibilització, presència o ressò europeu de les nostres ciutats, pobles i viles de la província de Barcelona. En particular aquestes premis pretenen assolir els següents objectius:

  • distingir a la ciutadania de la província que hagi contribuït, a través del seu conte breu o relat al desenvolupament de les diferents realitats, valors i ideals europeus;
  • estimular la projecció europea de la ciutat, poble o vila de la província, i
  • il·lustrar experiències que es viuen a les ciutats en el marc de convivència de l’espai comú europeu.

Pot participar-hi qualsevol persona física, resident a la província de Barcelona, que tingui més de sis anys. S’estableixen tres categories de premis: infantil (de 6 a 13 anys): una bicicleta i llibres de lectura, juvenil (de 14 a 18 anys): un note-book i adults (+de 18 anys): una viatge i una nit d’hotel a Brussel.les per a un cap de setmana.

Els contes hauran de tenir una extensió d’entre dos i cinc fulls DIN-A4 i podran estar escrits en català o castellà. El termini per presentar les propostes finalitza el 30 de setembre de 2010.

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE CONTES BREUS “RELATS D’EUROPA”
Convocatòria: 02653/2010
Primera.- L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió dels Premis de Contes Breus “Relats d’Europa”.
Aquests premis pretenen assolir els objectius següents:
1. Premiar a la ciutadania de la província que hagi contribuït, a través del seu conte breu o relat al desenvolupament de les diferents realitats, valors i ideals europeus.
2. Estimular, per mitjà del relat o conte, la projecció europea de la ciutat, poble o vila de la província.
3. Il·lustrar experiències, aspectes o situacions que es viuen a les ciutats, pobles o viles de la província en el marc de convivència de l’espai comú europeu en base als valors i ideals de la diversitat i interculturalitat.
Segona.- Podrà participar en la convocatòria dels premis, d’acord amb allò previst en aquestes bases:
1. Qualsevol persona física, resident a la província de Barcelona, que tingui més de 6 anys en el moment de finalització del termini de presentació de les candidatures a la present convocatòria.
Tercera.- Hi haurà tres categories de premis:

  • Infantil (de 6 a 13 anys): Una bicicleta i llibres de lectura
  • Juvenil (de 14 a 18 anys): Un note-book.
  • Adults (+ de 18 anys): Un viatge i una nit d’hotel a Brussel·les per a un cap de setmana.

Els candidats/tes es presentaran a una o altra categoria segons l’edat que tinguin en el moment de finalització del termini de presentació de les candidatures.
Quarta.- Els contes breus, juntament amb la instància de sol·licitud de participació es presentaran, dins el termini que s’estableixi en l’acord de convocatòria dels premis, en el Registre General de la Diputació de Barcelona, sens perjudici de la utilització dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Cinquena.- Els contes breus tractaran de la visualització d’Europa dins la seva ciutat, poble o vila de la província de Barcelona i tindran el format següent:
– Extensió d’entre dos i cinc fulls DIN-A4.
– Tipus i mida de lletra: “arial”, “12”
– Espaiat: Normal a doble espai.
– Idioma: Català o castellà.

Sisena.- El Jurat, que avaluarà les candidatures presentades en funció del grau d’assoliment dels objectius fixats a la base primera i elevarà la proposta de resolució, estarà format per les persones següents:
– El Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona
– El Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona
– El Responsable de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
– El President del Consell Català del Moviment Europeu
– El Tècnic Assessor de Relacions Internacionals Culturals de la Diputació de Barcelona
Així mateix, un secretari elaborarà l’acta resultant de la reunió del Jurat.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
El Jurat podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.
Setena.- Els/les guanyadors/res dels premis cediran de manera no exclusiva els drets d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) dels contes breus premiats a la Diputació de Barcelona.
Vuitena.
1. El fet de presentar la documentació per tal de participar i d’optar a la concessió d’aquests premis, suposa l’acceptació íntegra i sense reserves d’aquestes bases.
2. El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: