Archive for Agost 10th, 2010

10/08/2010

Brussel·les aconsegueix ajuts maternals pels autònoms i autònomes

A partir de demà 16 d’agost  els treballadors autònoms i els seus cònjuges de la UE gaudiran, tindran per primera vegada el dret a rebre prestacions i permís de maternitat, dins d’un nova directiva europea que pretén reforçar la capacitat empresarial femenina. Aquesta nova legislació de la Unió Europea, millora els drets a la protecció social de milions de dones en el mercat laboral ja que actualment només un de cada tres empresaris és dona.

Els principals elements de la Directiva sobre treballadors autònoms i els seus cònjuges col·laboradors són:

  • Subsidi de maternitat de 14 setmanes per a les treballadores autònomes, cònjuges col·laboradores i parelles de fet dels treballadors autònoms.
  • Dret independent a la protecció social sempre que el treballador autònom estigui emparat per un sistema de protecció social (d’acord amb les normes que regeixen actualment a la majoria dels Estats membres, aquestes persones estaven cobertes pel règim de protecció social del seu cònjuge autònom).

Els Estats membres poden decidir si aquesta protecció social resulta proporcionada respecte de la participació en les activitats del treballador autònom, així com el nivell de la contribució corresponent.

També poden decidir si el subsidi per maternitat per a les treballadores autònomes i els seus cònjuges o parelles de fet col·laboradors, així com la protecció social per als cònjuges o parelles de fet col·laboradors, es concedeixen amb caràcter obligatori o voluntari (és a dir, a petició de l’interessat ).

Ara només falti que Espanya comenci aplicar ràpidament la directiva i així  els ciutadans “puguin apreciar els seus beneficis en les seves vides quotidianes”.

Via: Infoautonomos

%d bloggers like this: