Archive for Juliol 15th, 2010

15/07/2010

Programa EXIT ofereix 1M€ per a a la creacio d’empreses

La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC, llença el programa ÈXIT i destina 1.000.000 € per a la creació de 250 empreses durant l’any 2010. ÈXIT és un programa de promoció econòmica que combina accions de formació i assessorament a emprenedors amb instruments de finançament específics per a la creació de petites empreses.

Els factors clau per a què un projecte empresarial tingui èxit són:

  • Un equip d’emprenedors capacitat
  • Un bon pla de negoci i els recursos financers adequats per a posar-lo en marxa.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, ÈXIT compta amb un campus d’emprenedors, un fons de microcrèdits i una xarxa de business angels. El campus és un espai que combina programes de formació orientats a potenciar les habilitats emprenedores i a millorar les competències en gestió empresarial dels participants, amb dinàmiques d’assessorament individualitzat, que tenen per objectiu desenvolupar el pla de negoci i avaluar la viabilitat del projecte empresarial. La participació en el campus està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

El fons de microcrèdits compta amb una dotació inicial de 250.000€, aportada per la Fundació Caixa Catalunya i l’Institut Català de Finances, destinada a finançar els projectes empresarials d’aquelles persones que no puguin accedir al finançament tradicional mitjançant les entitats bancàries per manca de garanties.

La xarxa de business angels compta amb més de 100 inversors privats interessats en invertir fins a 250.000€ en el capital de start-ups: companyies innovadores i amb un elevat potencial de creixement.

Tots els projectes que rebin finançament en el marc d’ÈXIT, rebran un servei d’acompanyament personalitzat mitjançant dinàmiques de coaching empresarial per part de consultors especialitzats en creació i consolidació de noves empreses.

Per a participar en el programa ÈXIT, els candidats s’han d’adreçar a una de les seus de CP’AC a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terrassa o trucant al 902121218.

%d bloggers like this: