Archive for Juliol 9th, 2010

09/07/2010

Visualitzar la Xarxa Natura 2000

La Comissió Europea ha posat en marxa, amb la col·laboració de l’Agència Europea de Medi Ambient, un visor cartogràfic de la Xarxa Natura 2000, que ofereix diferents opcions de cerca i localització dels llocs que conformen la xarxa en l’àmbit europeu, tant pels noms com per les espècies d’interès i els llocs i hàbitats on es poden trobar.

El visor permet localitzar les dades bàsiques dels espais de la Xarxa Natura 2000, així com superposar diverses capes d’informació (mapes de carrers, imatges de satèl·lit, regions biogeogràfiques, etc.). Aquest web ofereix per primera vegada informació de tots els espais de la Xarxa Natura 2000 europeus. L’eina està pensada per ajudar a prendre consciència sobre la importància de la conservació, així com per proporcionar un instrument útil als planificadors d’ús del sòl, propietaris, autoritats governamentals, ONG, investigadors i   educadors, entre d’altres.

Via: Iflash

09/07/2010

Cursos gratuïts de l’UGT 2010

La UGT ha tret la seva graella de cursos gratuïts, es tracta de cursos destinats a:

  • Treballadors en actiu, donats d’alta a la Seguretat Social
  • Aturats inscrits com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació.

Es tracta d’una formació destinada al sector privat, amb una participació màxima del 10% d’empleats públics . Les àrees formatives que s’hi tracten són:

  • Riscos laborals, on a més de l’opció presencial i en línia podrem seleccionar l’opció de cursos a distància.
  • Orientació professional molt demandada últimament per buscar una ubicació curricular de moltes persones que s’han vist a l’atur en els últims temps.
  • Formació TIC amb una gran varietat de nivells. S’imparteixen cursos per nivells inicials d’alfabetització informàtica jo tres avançats de programació o disseny.
  • Serveis Socioculturals
  • Formació associada a l’empresa o el que és el mateix, formació sobre la gestió empresarial on es toquen temes molt diferents des de la planificació de una auditoria fins venda en línia o màrqueting i comunicació a l’empresa.
  • Recursos humans que en moltes empreses assumeixen persones que necessiten complementar la seva formació, de manera que aquest tipus de cursos solen ser molt necessaris.
Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: