Archive for Juny 14th, 2010

14/06/2010

El Ministeri d’Indústria treu una web per ajudar a la continuïtat de negoci de les empreses

Un dels problemes que tenen algunes pimes arriba en el moment de realitzar la transmissió del negoci. Quan passa per  motius diferents dels purament econòmics:

 • jubilació del propietari
 • problemes de salut
 • mort d’un dels socis soci
 • absència de successors
 • etc…

Per facilitar tot això el Ministeri d’Indústria ha tret a la llum un portal per ajudar en la continuïtat de negoci de les pimes.

Què és el “Pla de Continuïtat Empresarial”?

El “Pla de Continuïtat Empresarial” neix amb l’objectiu de crear un mercat més eficaç per a la transmissió d’empreses. Conscient de les dificultats que la falta de relleu generacional planteja per a la continuïtat de gran nombre de petites i mitjanes empreses a Espanya, la Direcció General de Política de la PIME  amb el suport del Consell Superior de Cambres i les Cambres de Comerç, posa en marxa aquest programa que tractarà de promoure el mercat oferint serveis de suport a la compravenda d’empreses.

Serveis al comprador

 • Suport tècnic de l’aplicació web.
 • Localització de l’oferta de negoci més adequada al seu perfil.
 • Suport en l’anàlisi del negoci en venda (revisió d’estats Financers, Legals …).
 • Assessorament jurídic i fiscal.
 • Assistència en l’elaboració del pla d’empresa.
 • Tutorització durant els primers mesos de gestió.

Serveis al venedor

 • Suport tècnic de l’aplicació web.
 • Informació sobre auditació externa de l’empresa (Due Dilligence).
 • Valoració de l’empresa.
 • Cerca de compradors.
 • Assessorament en el tancament de la venda.

Crèdits participatius

Línia de crèdits participatius de l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), per a la compra de les empreses transferides amb èxit en el marc del Pla.

La web compta amb amb informació general, una base de dades d’ofertes i demandes de transmissions a nivell nacional, i altres eines necessàries en el procés.  També  es crea una xarxa de centres de transmissió d’empreses per oferir un servei integral d’assessorament que abasti totes les fases de la transmissió.

Hi haurà consultors especialitzats que realitzaran una anàlisi de la situació de les companyies i treballaran en la preparació de la documentació necessària així com en la recerca dels compradors millor posicionats per fer-se càrrec de l’empresa.

Es tracta d’un bon exemple en l’ús de les noves tecnologies per ajudar els emprenedors en el procés d’adquirir un negoci que ja està en marxa i que compta amb bona salut empresarial. Una web ben plantejada tant del costat del venedor com del comprador i segur que és d’ajuda perquè molts negocis no hagin de tancar.

Via: Tecnología y pime

%d bloggers like this: