Archive for Mai 10th, 2010

10/05/2010

Coop Express, per constituir cooperatives de forma ràpida i fàcil

Si vols crear una cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris d’una manera àgil i ràpida, pots fer-ho a través del procediment Coop Express.

Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s’han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya. En només 48 hores es tramita la certificació negativa de nom. Així mateix, en només 48 hores es resol la inscripció al registre corresponent.

1. Sol·licitud de certificació negativa de denominació social Coop Expres

2. Redacció dels estatuts Coop Express

3. Celebració de l’assemblea constitutiva

4. Escriptura pública de constitució

5. Sol·licitud del CIF

6. Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

7. Inscripció al Registre de Cooperatives Coop Express

8. Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques

9. Alta a la Seguretat Social

%d bloggers like this: