Archive for Mai 4th, 2010

04/05/2010

2 de cada 100 treballadors treballen en feines relacionades amb el medi ambient

L’Observatori de la Sostenibilitat (OSE) ha elaborat l’informe Ocupació verda en una economia sostenible on es fa l’anàlisi dels sectors econòmics relacionats amb el medi ambient, tant dels tradicionals com d’altres potencialment generadors de nous jaciments d’ocupació verda i activitats sostenibles.

A l’estat existeixen més de mig milió de llocs de treball verds, un 2,62% de la població ocupada.

  • El sector de les renovables és el que més ha crescut multiplicant per 30 el nombre de llocs de treball en una dècada
  • Estimacions apunten a una forta creació d’ocupació verd amb el nou marc normatiu i el canvi en el model productiu orientat cap a la sostenibilitat
  • L’informe descobreix i analitza el potencial dels nous jaciments d’ocupació verd en sectors emergents

Segons l’informe l’ocupació en activitats relacionades amb el medi ambient a Espanya representa el 2,62% de la població ocupada. Durant la darrera dècada l’augment de l’ocupació verda ha estat del 235%, passant d’uns 158.500 llocs de treball l’any 1998 a gairebé 531.000 l’any 2009. El sector de les energies renovables és el que més ha crescut i concentra el 20,6% del total de llocs de treball de l’economia verda.

Les estimacions apunten que l’any 2020 els sectors ambientals emergents (ecoindustria, energies renovables, edificació sostenible, turisme sostenible, agricultura ecològica i transport sostenible) tindran un augment de més d’un milió de llocs de treball a Espanya.

Via: Observatori del Treball

%d bloggers like this: