Archive for Abril 8th, 2010

08/04/2010

Esborrany de la declaració de la renda 2009

Demanar l’esborrany de la declaració de la renda és un procés senzill, aquest document és el reflex de com seria la nostra declaració amb les dades que Hisenda té sobre les nostres activitats econòmiques i patrimoni. És la millor fórmula per conèixer quines són les nostres dades fiscals, que es solen incloure automàticament com a document a part amb l’enviament de l’esborrany.

Els contribuents obligats a presentar la declaració les rendes procedeixin exclusivament de:

  • Rendiments del treball
  • Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o ingrés a compte
  • Rendiments derivats de Lletres del Tresor.
  • Imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin, com a màxim, de dos immobles.
  • Guanys patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte, així com les subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

Hisenda ho envia directament si el contribuent va confirmar el seu esborrany en l’exercici anterior.

Per fer-ho tenim diferents maneres:

  • Si tenim  DNIe,  per poder identificar-nos
  • També ho podem fer aportant més informació, com  és el cas de la casella 698, de la declaració de 2008.

Enguany hi han afegit una ajuda extra en forma de vídeo.

Via: Tecnologia y pyme

Enllaç: Renda 2009

Etiquetes: , , ,
%d bloggers like this: