Archive for Abril 7th, 2010

07/04/2010

Jornada: Noves tecnologies a les explotacions agràries

El proper 13 d’abril a 2/4 de 10 del matí es farà a Clariana de Cardener una Jornada Tècnica del DAR, adreçades a les persones de tota la comarca del Solsonès i rodalies.

Tema: Noves tecnologies a les explotacions agràries.

PRESENTACIÓ
Amb el pas del temps les explotacions ramaderes han sofert canvis encaminats a millorar la qualitat de vida del ramader, el benestar dels animals i adaptar-se a les noves normatives. La tecnologia ha facilitat la mecanització de les explotacions, no obstant, contínuament es treballa perquè aquestes continuïn millorant.
Aquesta jornada tècnica pretén donar a conèixer les millores que les tecnologies han aportat a les granges i en quines línies seguiran en el futur.
La jornada tècnica està adreçada a totes aquelles persones de la comarca del Solsonès i rodalies interessades en conèixer les noves tecnologies aplicades en granges.
PROGRAMA

 • La importància de les instal·lacions ramaderes 9:30 h -> Sra. Dolors Vila, cap de l’Oficina Comarcal del DAR al Solsonès.
 • Instal·lacions actuals i tecnologia en granges 10:00 h -> Sr. Miquel Albrich i Calvo, Departament d’Enginyeria de la Corporació Alimentaria de Guissona.
 • Pausa – cafè 10:45 h
 • Línies de treball cap a les instal!lacions del futur 11:10 h->Sr. Ramon Sala i Prat, Departament d’Enginyeria de la Corporació Alimentaria de Guissona.
 • Torn de preguntes i cloenda de la Jornada 12:30 h
Recordeu que cal fer inscripció prèvia al telefon 686514914 o bé per correu electrònic a efarre.aodl@gmail.com (Eva Farré)
Aquestes Jornades Tècniques són organitzades conjuntament pels Ajuntaments de Clariana de Cardener i Navès en el marc del Projecte de dinamització de l’economia rural.
07/04/2010

Complements de gestió de l’empresa agrària. 2a edició.

Programa
 • Tema 1. L’administració pública
 • Tema 2. Els contractes de lloguer de la superfície rústica
 • Tema 3. Les assegurances agràries
 • Tema 4. L’associacionisme
 • Tema 5. La comercialització
 • Tema 6. Les TIC en l’agricultura
 • Tema 7. Els reptes de l’agricultura del futur

Organització i desenvolupament

Aquest curs s’ha dissenyat en format paper. L’alumnat matriculat rebrà al seu domicili, per correu, el material d’estudi i la guia de l’alumne, que li permetrà seguir el curs a distància.

A cada alumne/a se li assignarà un tutor/a per resoldre els dubtes i solucionar qualsevol tipus d’incidència relacionada amb el curs.

L’alumne/a i el tutor/a podran posar-se en contacte per correu ordinari, per telèfon o per correu electrònic (si en disposa l’alumne/a).

Preinscripció

Oberta fins que s’exhaureixin les places i en qualsevol cas fins al 25 d’abril de 2010
Matrícula definitiva
Un cop tancada la inscripció, l’alumne/a inscrit/a rebrà la confirmació definitiva al seu domicili. Per tal que la matriculació sigui efectiva, caldrà fer l’ingrés del cost d’inscripció al compte bancari que se li indicarà.
Coordinador del curs
Escola de Capacitació Agrària Mas Bové (tel. 977 343 289 – aecacon.dar@gencat.cat)
Centre organitzador
Escola de Capacitació Agrària de Mas Bové
Dates
Del dimarts, 18 de maig de 2010, fins al divendres 2 de juliol de 2010. 30 hores. Per a poder seguir aquest curs amb aprofitament es recomana que l’alumne/a hi dediqui entre 3 i 4 hores setmanals.
Modalitat
A distància en suport paper

Cost d’inscripció
30 euros
Via: DAR
07/04/2010

Primer concurs d’idees de REDESSA

L’emprenedoria és fonamental per a la creació d’empreses i la generació d’ocupació al territori. Amb la finalitat de donar resposta a totes aquelles persones amb caràcter emprenedor que no tenen una idea clara de negoci, es convoca la primera edició dels PREMIS IDEES.

Aquests premis tenen l’objectiu d’incentivar la generació de noves idees per tal de nodrir i consolidar una borsa d’idees empresarials disponible per a totes aquelles persones emprenedores que les vulguin posar en marxa al territori.

Objecte del concurs

Animar a persones, empreses i entitats en general a concursar amb idees de negoci que no vulguin desenvolupar per si mateixos i cedir-les a REDESSA per formar part de la borsa d’idees i amb la possibilitat de ser desenvolupades per part de tercers. Les idees poden ser:

 1. Idees de negoci innovadores
 2. Idees de negoci d’activitats empresarials o professionals en les quals es detecti una carència d’oferta en el territori
 3. Idees de negoci tradicionals que donin resposta a necessitats no cobertes

Participants

Poden participar en aquest concurs les persones físiques o jurídiques amb una idea de negoci i entitats sense personalitat jurídica, els quals designaran, si s’escau, un representant.

Desenvolupament del concurs

Aquest concurs es desenvoluparà en una única fase. En aquest sentit, l’organització, si s’escau, podrà demanar als participants l’ampliació de determinades idees per tal d’aclarir-ne aspectes concrets.

Com participar-hi:

La participació al concurs es farà íntegrament via Internet, a través d’emplenar correctament el formulari de participació al concurs, el qual es troba a la web www.redessa.cat/idees

Aquest formulari consisteix en descriure la idea del negoci a través d’unes preguntes a desenvolupar i també s’han d’indicar les dades de contacte del participant. En el mateix formulari s’explica la manera d’emplenar les caselles i els camps obligatoris.

Un mateix participant pot concursar amb més d’una idea.

Documentació que cal presentar per part dels guanyadors/es del concurs:

Per tal de poder tramitar el cobrament dels premis, els participants s’hauran d’identificar amb la documentació pertinent per tal que l’organització garanteixi que la idea correspon a la persona o entitat que cobrarà el premi. En aquest sentit, l’organització es reserva el dret de demanar més documentació si ho considera oportú.

Resolució de dubtes:

Reus Desenvolupament Econòmic SA (REDESSA) ofereix la resolució en qualsevol dubte que sorgeixi en relació al concurs d’idees de negoci.

Podeu adreçar-vos al c. Camí de Valls, 81-87, de Reus; trucar al telèfon 977 300 003 o enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic . Horari d’atenció de dilluns a divendres de 8.30 a 20 h.

Terminis del concurs:

 • a) Podeu incorporar les vostres idees de negoci a través del formulari de la web http://www.redessa.cat/idees durant tot l’any. Concursaran en la present convocatòria totes les que es presentin fins al 31 de març de 2010. Les idees incorporades amb posterioritat a aquesta data, participaran, si s’escau, en convocatòries següents.
 • b) Les idees no es publicaran fins que l’administrador del sistema revisi el seu contingut i es verifiqui que el contingut no sigui ofensiu o inapropiat. En qualsevol cas, el participant és l’únic i exclusiu responsable del contingut incorporat al formulari i actua per compte propi.
 • c) El jurat estarà format per representants de REDESSA, de les entitats que formen part del seu accionariat i de l’associació SECOT, i disposarà fins al 23 d’abril de 2010 per avaluar les idees presentades i seleccionarà les millors idees les quals optaran a premi.
 • d) Els guanyadors dels premis seran notificats el dia 23 d’abril de 2010, per tal de poder assistir a l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc durant les VIII Jornades d’Emprenedoria el 29 d’abril de 2010, a la Fira de Reus.
 • e) El veredicte serà inapel·lable i els premis es podran declarar deserts, total o parcialment, si el jurat així ho determina.

Criteris d’avaluació:

Es valorarà especialment, entre d’altres:

 • Generació d’ocupació
 • Grau d’innovació o originalitat de la idea de negoci
 • Oferta de productes o serveis amb poc pes en el territori i que satisfacin necessitats no cobertes
 • Grau de definició i maduració de la idea
 • Viabilitat per la seva posada en marxa

Premis

S’atorgaran els següents premis:

 • 1r premi a la millor idea de negoci: 900 euros
 • 2n premi: 800 euros
 • 3r premi: 700 euros
 • A més, s’atorgaran un màxim de 10 accèssits de 500 euros cadascun.

El pagament es realitzarà posteriorment a l’acte de lliurament dels premis i de les comprovacions necessàries per part de l’organització a fi i efecte que el guanyador sigui el titular de la idea seleccionada o en lloc seu hi hagi pares, tutors o representants legals.

Ni l’organitzador d’aquest concurs ni les entitats col·laboradores es fan responsables si posteriorment es comprova qualsevol coincidència atribuïble a plagi. I no exerceixen control sobre la qualitat, originalitat, autenticitat, legalitat, veracitat o validesa de les idees o aportacions dels participants. Els participants seran els únics responsables de les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se d’aquestes idees.

Totes les idees presentades es podran fer públiques i formaran part del banc d’idees de REDESSA a fi i efecte que qualsevol persona interessada pugui desenvolupar la idea amb objectiu empresarial.

La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol situació no resolta en aquestes bases serà plantejada i solucionada per l’organitzador.

Via: Redessa

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: