Archive for gener 12th, 2010

12/01/2010

Com es troba la teva empresa davant la crisi?

El Centre d’Estudis Financers (CEF) ha desenvolupat un informe que permet diagnosticar el grau d’afectació de l’empresa davant l’actual conjuntura de crisi.

Les 15 preguntes que diagnostiquen la temperatura de la teva empresa són:

 • Com ha estat la reacció de la seva empresa davant de la crisi?
 • En quina situació es troben els treballadors?
 • Si a la vostra empresa s’ha acomiadat a treballadors últimament, ¿quins criteris s’estan seguint a l’hora d’acomiadar-los?
 • De quina manera ha estat substituït el personal acomiadat?
 • Quin missatge està transmetent l’empresa als treballadors en temps de crisi?
 • Què persegueixen els canvis organitzatius que s’han fet en la seva empresa?
 • Com han evolucionat en la seva empresa els costos directius?
 • Es continuen fent a la seva empresa esdeveniments, festes, regals d’empresa i altres despeses, que en la seva majoria són elevats i ofereixen, al seu parer, una aportació nul·la al compte de resultats?
 • En el cas de que la seva empresa inverteixi a l’exterior i fins al moment els resultats siguin poc favorables, ¿quines mesures s’estan prenent al respecte?
 • Quines mesures ha pres la seva empresa pel que fa a la qualitat dels seus productes o serveis?
 • Com ha afectat la crisi a la política de formació de la seva empresa?
 • Quines mesures s’estan prenent de cara al futur?
 • Quina és la situació actual de la política de comunicació i màrqueting de l’empresa?
 • De quina manera s’ha redimensionat la plantilla de la seva empresa?
 • Quin creu que és la imatge que la direcció projecta als treballadors?

Els possibles resultats són:

 • Temperatura: 36 º -37 º. Temperatura Normal. La seva empresa està prenent les mesures adequades i acaba de saber gestionar d’una manera correcta i sense “embuts” els possibles problemes i obstacles que es puguin trobar en aquest període de crisi. Si segueix per aquest camí, la sortida del túnel cada vegada està més a prop.
 • Temperatura: 37 º -38 º. Febre Moderada. Cura. La febre està començant a pujar. En general, la seva empresa té una bona actitud, però certs comportaments indiquen dubtes i tendències perilloses. És recomanable prendre algunes mesures correctives per aconseguir el rumb adequat.
 • Temperatura 38 º -40 º. Febre alta. Les diferents polítiques dutes a terme per la seva empresa han de revisar i modificar com més aviat millor. Una mala gestió en aquests moments pot fer més llarga la recuperació o, directament, imposibilitar. Truqui l’atenció als seus directius que les coses no poden seguir per aquest camí.

Enllaç: Diagnosi de l’empresa

Via: Rural Living Lab Pirineus

Etiquetes: , ,
12/01/2010

Cursos gratuïts de la UNED

El nom d’aquest nou projecte,  és Open Courseware. Està organitzat per la UNED i el portal Universia, i la idea és que qualsevol pugui accedir a cursos gratuïts per millorar el seu currículum i la seva formació. Els cursos tracten sobre: fotografia digital, matemàtiques, Història de l’Art, idiomes, màrqueting …

Amb tot té una pega, no podràs obtenir cap tipus de diploma o certificació acadèmica que avali els teus coneixements. Això sí, podràs millorar i actualitzar la teva formació per després poder demostrar el que saps en qualsevol entrevista o lloc de treball.

Análisis Geográfico Regional

Economía Aplicada e Hª Económica

Geografía Física

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Ingeniería en Informática

Tecnología electrónica

Tecnologías del medio ambiente

Etiquetes: , ,
12/01/2010

VI Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament d’activitats turístiques, vol incentivar els joves emprenedors a desenvolupar les seves idees, a donar-les forma i ajudar a fer que els seus projectes es converteixin en fets i realitats. En aquest sentit, i com a entitat d’interès social, pretén atendre les necessitats de formació tècnica i assessorament dels emprenedors i premiar els millors projectes d’empresa turística aportant recursos financers i facilitant el contacte dels emprenedors amb possibles inversors. Amb aquesta finalitat, convoca el VI Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic, amb el patrocini de l’Obra Social de Caixa Sabadell.

Aquest premi té com a finalitat fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector turístic. Es pretén que els participants desenvolupin idees de negoci, plasmant-les en un Pla d’Empresa que permeti analitzar en profunditat el projecte i determinar-ne la viabilitat.

S’adreça a persones físiques o a empreses que s’hagin constituït en el curs de l’any 2009.

Els premis

Les dotacions econòmiques del concurs són:

Primer Premi 3.600 €
Primer accèssit 2.400 €
Segon accèssit 1.800 €

En cas que el jurat consideri que els projectes no tenen qualitat empresarial suficient, podrà ser declarat desert qualsevol dels premis.

Confidencialitat

La informació dels projectes presentats serà tractada amb absoluta confidencialitat i el seu ús serà exclusivament en funció de valorar la candidatura presentada.

En cap cas la informació subministrada serà tramesa a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i autorització dels autors, tret dels membres del Jurat i de l’Equip Tècnic Especialitzat.

El títol del projecte i l’extracte d’aquest presentat pels participants es podran fer públics per donar-los a conèixer.

Què cal presentar?

Els participants hauran de presentar el model original de sol·licitud de participació correctament complimentat entre el 1 de juny i el 31 de desembre de 2009 a les 14 hores, i hauran d’adjuntar la següent documentació:

– Per a les persones físiques que presentin un projecte

 • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
 • Curriculum vitae

– Per a la presentació del projecte empresarial d’una empresa recentment constituïda

 • Còpia DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
 • Còpia NIF empresa
 • Còpia documentació pública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
 • Còpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert

Procediment de selecció

ETAPA I

 • Presentació d’idees innovadores amb la documentació requerida

Inici: 1 de juny de 2009
Finalització: 15 de Gener, a les 14 hores

 • Selecció d’idees

Per delegació del Jurat, un primer Equip Tècnic format per el Director de Formació de EUHT CETT, el sots-director de Recerca de EUHT CETT, un representant de CETT Consultors i el Director de la Fundació Gaspar Espuña – CETT duran a terme la selecció d’idees, triant aquelles que considerin més innovadores, econòmicament viables i aquells productes o serveis que estiguin vinculats a l’àrea de Turisme i Hoteleria.

Les idees pre-seleccionades rebran la notificació el 15 de gener de 2009.
ETAPA II

 • Desenvolupament i presentació del projecte d’empresa

Els participants pre-seleccionats hauran de realitzar un pla d’empresa, que després hauran de presentar. Es realitzarà una sessió informativa de com realitzar el Pla d’Empresa per els participants que ho requereixin. El límit de lliurament del document és el 16 d’abril de 2010, a les 18 hores.

S’hauran de lliurar dos exemplars enquadernats en format paper i un CD amb la presentació del projecte, en un sobre tancat amb el nom del projecte i de les persones que el presenten a:

Fundació Gaspar Espuña-CETT
VI Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic. Pla d’Empresa
Av. Can Marcet, 36-38
08035 Barcelona

 • Selecció dels Projectes finalistes

En aquesta segona etapa, un Equip Tècnic Especialitzat, format per especialistes dels següents àmbits: Economia, finances, marketing, aspectes jurídics, qualitat, medi ambient i de creació d’empreses, per delegació del Jurat, dura a terme la selecció dels projectes finalistes. En aquest procés, els candidats hauran de fer una presentació oral del seu Projecte davant d’aquest Equip Tècnic Especialitzat. Aquesta presentació, d’una durada aproximada de 20 minuts, es realitzarà a finals del mes d’abril de 2010.

La notificació dels projectes finalistes es realitzarà a principis del mes de maig de l’any 2010. Els finalistes tindran un certificat de reconeixement.

ETAPA III

Els projectes seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel Jurat. Els finalistes hauran també de defensar oralment el seu Projecte davant d’aquest Jurat. El Jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l’informe de l’Equip Tècnic Especialitzat, escollirà els tres que consideri mereixedors del Primer Premi i els dos Accèssits.

El premi es lliurarà en un acte públic durant el mes de juny de l’any 2010.


Enllaç: VI Concurs de projectes emprenedor en el sector turístic

Via: Rudona

%d bloggers like this: