Archive for gener 4th, 2010

04/01/2010

Facilitador financer de l’ICO per a projectes viables

Per augmentar les línies de crèdit a les empreses el Govern espanyol ha creat la figura del Facilitador Financer de l’ICO, per assessorar a les empreses i autònoms que tenen projectes viables i no troben finançament bancari.

  • La seva funció és assessorar a les Pimes i autònoms en el procés d’obtenció de finançament bancari, per tant, no es crea per ajudar als particulars sinó als projectes empresarials i no es deixen diners des de l’ICO sinó simplement intenten facilitar que les entitats financeres ho facin.
  • Podran acollir-se a aquest servei les Pimes a les quals prèviament una entitat financera hagi denegat la seva sol licitud d’inversió o circulant. Un  requisit previ és haver intentat aconseguir finançament i no haver-ho aconseguit.
  • L’import del finançament es troba entre 20.000 i dos milions d’euros. Les necessitats de finançament modestes, per tant, queden fora de l’esfera dels facilitadors.
  • L’empresa o autònom ha de tenir residència fiscal a Espanya.
  • Els informes dels facilitadors considerant viable una operació no són vinculants per a les entitats financeres. Són una opinió a tenir en compte, res més.
  • Per accedir al servei es disposa d’un portal en línia i un servei telefònic al 900 567 777. El mecanisme de sol·licitud consisteix a trametre una informació prèvia perquè es faci un pre-anàlisi i, en cas que li vegin viabilitat, ens demanaran documentació per realitzar una anàlisi del risc més exhaustiu i tractar d’encaixar la sol·licitud a alguna de les línies ICO, si fos possible.

Enllaç: Facilitador financer

Més Informació:  Guía del Facilitador Financiero (PDF)

Via: Ahorro e Inversión

%d bloggers like this: