Archive for Novembre 6th, 2009

06/11/2009

La llei de desenvolupament sostenible del medi rural

A finals de 2007 es va aprovar la llei de desenvolupament sostenible del medi rural aquestes són les conclusions que n’extreu el Jordi Beltran (Article extret del blog del Jordi Beltran)

Àmbit d’aplicació de la LDSMR

L’àmbit d’aplicació serà al 65% del territori català i en serà beneficiada el 8% de la població catalana. Les àrees rurals s’han qualificat en funció de molts paràmetres com població, densitat, temps de distancia a poblacions amb major dimensió, la dispersió poblacional, el pendent mitjà, població agrària activa o la renda entre altres, sens dubte una gran tasca per tal d’arribar a poder classificar unes zones en tres tipus: a revitalitzar, intermèdies o periurbanes.

Ara ens caldrà redactar un pla de zona per cadascuna de les 16 zones que s’han clImatge1assificat, aquests plans definiran les actuacions i inversions a cada una de les zones segons l’anàlisi de les seves necessitats i de les propostes de millora que faran els agents de cada territori que plegats formaran el grups d’acció local de cada territori. Actualment estem ja treballant en una xarxa de relació que ens permeti a tots els agents del món rural compartir i aportar propostes de millora a les estratègies de cada un dels territoris, la participació de tots ens ajudarà a millorar els recursos i la gestió de gairebé el 70 % de Catalunya.

Objectius:

  • Ampliar la base econòmica del medi rural sobretot amb activitats competitives, però sense oblidar la diversificació de l’economia.
  • Millorar el nivell de la població del medi rural i elevar el grau de benestar, serveis públics així com garantir igualtat i no discriminació.
  • Conservar i recuperar el patrimoni i els recursos naturals i culturals

Via: Jordi Beltran

06/11/2009

“Premi Jove Emprenedor de l’Alta Ribagorça”

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i la Secretaria General de Joventut convoquen el premi Jove Emprenedor de l’Alta Ribagorça. El premi Jove Emprenedor/a de l’Alta Ribagorça arriba a la seva cinquena edició  i es realitza amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora i d’autoocupació com a instruments de dinamització econòmica de la comarca, reconeixent i facilitant la posada en marxa de les iniciatives empresarials més innovadores i necessàries a l’Alta Ribagorça.

Formularis:

Via: Consell Comarcal Alta Ribagorça

06/11/2009

Escola Taller a l’Alta Ribagorça

L’associació Ribagorça Romànica impulsarà a finals d’enguany una escola taller per a treballar la pedra seca, amb una duració de 18 mesos i es farà entre el Pont de Suert i el nucli de Montanyana. El curs estarà format per 12 alumnes que rebran un sou per participar a l’escola taller, les classes pràctiques es faran a la capital de l’Alta Ribagorça i les pràctiques tindran lloc al nucli històric de Montanyana (les classes pràctiques també inclouran la recuperació de camins).

El curs està subvencionat amb 246.000 euros pel Ministeri de Treball.

Via: La Mañana

%d bloggers like this: