Archive for Octubre 21st, 2009

21/10/2009

Una proposta metodològica per a l’anàlisi multidimensional de les àrees rurals. Aplicació pilot a les comarques LEADER del Bages, el Berguedà, el Solsonès i la Segarra “

Comunicació presentada al VIII Congrés de Desenvolupament Rural

Autores: Montse Carbonell Turull i Marta Planas Vilafranca. Geògrafes i tècniques del CEDRICAT

Resum:

El CEDRICAT, fundació privada que té com a objectiu dinamitzar els territoris rurals, desenvolupa una proposta metodològica per a la definició i la delimitació geogràfica de les àrees rurals, com a categoria d’anàlisi diferenciada de la resta del territori (àrees intermèdies i urbanes). Aquesta proposta metodològica es basa en la determinació, la construcció i el càlcul de vint-i-quatre indicadors quantitatius a partir d’una aproximació multidimensional, cadascun dels quals ens aproxima a la definició del concepte rural, i la seva posterior presentació a través de mapes. La utilització de mapes esdevé un mitjà de gran utilitat per a visualitzar primer i analitzar després com les característiques tradicionalment associades a les àrees rurals han evolucionat al llarg del temps i respecte al territori, així com per a desmitificar les definicions associades als municipis rurals. Aquests indicadors es classifiquen en les dimensions de població, territori, economia, planificació territorial i medi ambient. Amb la finalitat de validar la metodologia proposada, obtenint un sistema d’indicadors exhaustiu i vàlid aplicable a tots els municipis de Catalunya, es realitza una aplicació pilot a quatre comarques beneficiàries del programa Leader: el Bages, el Berguedà, la Segarra i el Solsonès. Tenen com a nexe comú, a més de ser limítrofes administrativament i localitzades a la Catalunya Central, la seva inclusió total o parcial dins dels programes de desenvolupament rural per a l’aplicació de la metodologia Leader 2007-2013. Així mateix, el Berguedà, la Segarra i el Solsonès han participat en anteriors programes de desenvolupament rural durant el període 2000-2006 (Leader la primera i Proder les dues altres), mentre que per al Bages aquest serà el primer programa de desenvolupament rural que s’aplica a la comarca, sent només determinats municipis elegibles o beneficiaris. En aquest sentit, els indicadors quantitatius han de permetre realitzar un treball comparatiu entre aquestes quatre comarques i veure, indirectament, quina incidència hi han tingut els programes de desenvolupament rural.

L’estudi que aquí es planteja, per tant, té com a eix central l’anàlisi multidimensional de les àrees rurals de les comarques del Bages, el Berguedà, la Segarra i el Solsonès a partir del desenvolupament d’una proposta metodològica. Constitueix una línia de recerca totalment nova en l’àmbit de la geografia rural i l’economia a Catalunya (no es té coneixement que hagi estat desenvolupada en anteriors estudis).

21/10/2009

Han considerat el Rural Living Lab Pirineus com a Espai Social d’Innovació

esdi2El Rural Living Lab Pirineus (RLLP) ha estat una de les candidatures seleccionades d’entre les 45 presentades a tot Espanya en aquesta primera convocatòria d’Espais Socials d’Innovació (ESdI), coordinada des del Grup ECOLAB de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Tecnologies per a la Salut, el Benestar i la Cohesió Social (Evia).

Aquest reconeixement s’ha oficialitzat en el marc de les II Jornades d’Espais Socials d’Innovació, celebrades a Màlaga els dies 15 i 16 d’octubre en col·laboració amb el grup TRAGSA i l’Institut d’Innovació per al Benestar Ciutadà (I2BC), i que ha reunit a científics i experts en desenvolupament rural, salut, vida independent, discapacitat, cohesió social i innovació, tant d’entitats públiques com privades, per compartir i intercanviar experiències sobre metodologies d’innovació, models de sostenibilitat, estructuració i evolució dels Espais Socials d’Innovació.

fotos-esdi-005b

Els Espais Socials d’Innovació (ESdI) són estructures organitzatives que involucren a tots els actors del territori, i neixen de la necessitat que l’estudi integral de situacions reals es pugui fer de baix a dalt (bottom-up), situant en el punt de partida les necessitats reals dels actors implicats. El propòsit d’aquest reconeixement oficial de l’ESdI és estructurar ecosistemes oberts d’innovació en cooperació per poder vertebrar futurs projectes de recerca i innovació, a tot el territori i en tots els sectors, sobretot en els que la tecnologia pugui ser un vehicle per millorar i cohesionar la vida dels ciutadans.

esdis

La candidatura del RLLP s’ha escollit amb els criteris d’un equip d’avaluació de la Universitat Carlos III de Madrid i s’enmarca en l’àrea de Desenvolupament Rural i Cohesió Territorial. La Xarxa d’Espais Socials d’Innovació, que aglutinarà a tots els Espais Socials d’In novació (ESdI), es crearà l’any vinent amb la finalitat de desenvolupar una sèrie d’infraestructures tecnològiques, metodologies de treball i eines comunes per a tots els ESdI, cada un dels quals els fa servir per desenvolupar projectes concrets dins dels seus territoris. Pel RLLP, aquest reconeixement ha significat una fita que ve a premiar les seves primeres passes en l’articulació d’una metodologia basada en la participació i en l’enfocament ascendent, fent ús de les noves tecnologies per a la innovació i la imaginació en el desenvolupament rural basat en les necessitats reals de la gent.

Via: Blog RLLP

%d bloggers like this: