Archive for Setembre 23rd, 2009

23/09/2009

Premis Cre@tic per empreses de Mataró


Fins el dia 19 d’octubre es poden presentar propostes en la IX edició dels Premis Cre@tic, adreçats a les persones que tenen una idea de negoci o que han iniciat una activitat tecnològica i/o innovadora dins el 2009.

Seran premiats nous projectes de negoci, millores significatives d’empreses en productes, processos, o nous mètodes d’organització o comercialització.

Adreçat:
Emprenedors/es amb una idea de negoci i que vulguin posar-la en marxa
Empreses constituïdes a l’any 2009.

Requisits:
Han de ser innovadors i/o tecnològics.
Tenir per objectiu la creació d’una empresa o, si aquesta ja existeix, haver iniciat l’activitat aquest mateix any 2009.
L’empresa haurà d’estar ubicada a la ciutat de Mataró.

Criteris
Orientació al mercat del projecte, fins a 5 punts
Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques i grau de definició del producte-servei, fins a 10 punts.
Viabilitat tècnica del projecte, fins a 5 punts.
Viabilitat econòmica i financera, fins a 5 punts.
Efecte emprenedor ( creació d’ocupació ), fins a 5 punts.
Els coneixements tècnics i de gestió de l’equip promotor, fins a 5 punts.

Premis

Un primer premi dotat amb 6.000 euros
Un segon premi dotat amb 3.000 euros
Un tercer premi dotat amb 1.500 euros

Atorga els premis l’IMPEM de Mataró, amb la col·laboració de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, la Diputació de Barcelona, el Departament de Treball, el Programa Innova de la UPC, GENTIC, Grup Intercom, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, i ACC1ó.

Via: Butlletí d’Inicia

Etiquetes:
23/09/2009

Subvencions als ens locals per a formar part de la xarxa “Pobles amb encant de Lleida”

El Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida ha posat en marxa una línia d’ajuts per a ens locals perquè entrin a format part de la xarxa “Pobles amb encant de Lleida”.

Beneficiaris:

– Que la capitalitat del municipi tingui una població de fins a 1.000 habitants.
– Que tingui nuclis de població amb una població de fins a 1.000 habitants.
Els ajuntaments amb una població superior a 1.000 habitants només podran sol·licitar actuacions destinades a recursos turístics situats als nuclis de població.
– Les entitats municipals descentralitzades amb una població de fins a 1.000 habitants.

Actuacions subvencionables

  • Incorporació i reposició de senyalització turística homologada.
  • Creació o millora d’un punt d’acollida o informació turística.
  • Incorporació o millora de l’ornamentació floral i vegetal en espais públics.
  • Incorporació i reposició de mobiliari urbà i elements d’enllumenat d’interès turístic.
  • Millores en l’accessibilitat als elements turístics del municipi.
  • Millores mediambientals que afavoreixin el turisme.
  • Millores del paisatge urbà (cablejat, retolació, antenes, eliminació d’elements antiestètics)

Imports

S’estableix l’import del pressupost per a cada actuació en un mínim de 3.000  i un màxim de 30.000 .

Enllaç: Bases reguladores (BOP Lleida 132 de 19.9.2009)

23/09/2009

Ajuts per a la creació de serveis i productes turístics a les terres de Lleida

El Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida ha posat en marxa una línia d’ajuts per a la creació de serveis i productes turístics destinats a impulsar i atorgar una estructura més sòlida a projectes de recent creació.

Beneficiaris

Podran sol·licitar els ajuts les petites i mitjanes empreses amb la seu fiscal a les comarques de Lleida i que desenvolupin també la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida.

Accions subvencionables

  • Adquisició de béns directament relacionats amb la definició, articulació i configuració de productes o serveis i atractius turístics de diversos àmbits com per exemple del turisme actiu, cultural, gastronòmic, de natura i de salut, entre d’altres.
  • Inversions destinades a la innovació tecnològica: incorporació de les tecnologies de la informació i de comunicació.

Requisits

S’estableix l’import del pressupost per a cada actuació en un mínim de 1.000 euros i un màxim de 10.000 euros.

Termini de realització

L’ajut concedit s’executarà durant el període d’un any a comptar des de la data d’atorgament de l’ajut sense possibilitat d’atorgament de pròrrogues. Es podrà imputar despesa realitzada a partir de l’1 de gener de l’any d’aprovació de la convocatòria.

Quantia i lloc de presentació

L’import de la subvenció en cap cas podrà superar el 75% del cost de l’actuació. Les sol·licituds es poden presentar al Registre General de del Patronat de Turisme.

Via: Oficina de Turisme del Pallars Sobirà

Enllaç: Bases reguladores (BOP Lleida 132 de 19.9.2009)

%d bloggers like this: