Archive for Setembre 1st, 2009

01/09/2009

Ecofirma; firma electrònica i fàcil

Per a les pimes ha aparegut una aplicació que serveix per signar documents electrònicament d’una manera molt senzilla i ràpida, es tracta de l’eCoFirma. A més a més permet signar qualsevol tipus de fitxer per diferents persones simultàniament. Aquesta aplicació l’ha desenvolupat el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç.

Gràcies a eCoFirma, només cal tenir instal·lat el certificat digital o disposar d’un DNI electrònic i seguir les instruccions (inclou un manual molt complet).

Es pot signar amb certificat digital i també amb DNI electrònic. Permet la signatura per part de diversos actors. I permet signar no només documents (. Doc o. Pdf) sinó qualsevol tipus de fitxer, com ara fotografies (. Jpg).

Els requisits de l’aplicació són:

  • Màquina virtual JAVA 1.5 o superior.
  • Sistema Operatiu Windows XP, Windows vista o 98 o Linux 2.6 (només accés al magatzem de certificats de Mozilla)
  • Requeriments de memòria: 128MB encara que es recomana disposar de 512MB

Més informació: Descàrrega l’aplicació

Via: Tecnologíapyme

%d bloggers like this: