Archive for Març 26th, 2009

26/03/2009

Jornada “Les regles de joc entre emprenedors, Pacte entre Socis, i els sistemes de retribució variable”

El dilluns 27 d’abril per la tarda,  es farà una jornada al  Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. (Parc Tecnològic del Vallès a Cerdanyola del Vallès), tractant-se  les principals matèries que s’han de preveure abans de començar un projecte:

  • aportacions de cada soci
  • normes de gestió i administració
  • vinculació
  • titularitat dels resultats obtinguts

Amb especial incidència a les fórmules de retribució, i en concret a les que permeten l’accés al capital de la societat del personal de la companyia. .

Via: Acc1ó

Enllaç: PTV

26/03/2009

Comparador de productes bancaris

Ha aparegut una aplicació en línia que et compara els millors productes bancaris del moment, es tracta de Bankimia.

El seu  objectiu és oferir la millor informació per seleccionar productes per a particulars d’entitats financeres (hipoteques, préstecs, comptes, targetes, dipòsits, fons …). En una primera fase desenvoluparan el comparador d’hipoteques oferint informació de més de 30 entitats. També tenen el comparador de dipòsits amb més de 62 entitats i més de 971 dipòsits. A més, estant estudiant incorporar nous productes financers en breu més de la informació sobre les condicions econòmiques dels productes, s’ofereixen altres eines per ajudar a la teva selecció: comparació d’hipoteques, comparació de dipòsits, preguntes freqüents, les calculadores, etc.

Via: Loogic

Enllaç: Bankimia

26/03/2009

Creativitat, innovació i cultura digital. Un mapa de les seves interaccions

Article del Manel Castells sobre un col·loqui a Sevilla.

Dels processos mentals als socials, de la creativitat a la comunicació amb l’entorn social. Però la comunicació en l’època d’Internet i de la Web 2.0 implica una nova frontera en la creativitat i la innovació.

Per començar suaument m’agradaria introduir unes idees. No vull definir massa, ja que inhibeix el pensament, sinó parlar del concepte de creativitat i innovació, tal com ho enfoquem dins del context de la cultura digital. No es tracta d’unes reflexions estrictament sobre creativitat i innovació, sinó sobre innovació en la cultura digital. Per tant, en aquest context, cal especificar certes idees. Podem començar amb la idea que aquesta creativitat és una noció senzilla, és a dir, la capacitat de crear o produir un sentit nou.

La creativitat no s’ha de considerar des de la perspectiva del subjecte, sinó des del rerefons dels productes culturals en una societat determinada. La innovació és el procés pel que el desenvolupament de la productivitat s’afegeix al valor del producte o al procés de producció o distribució d’aquest producte. És un valor afegit basat en la creativitat, que pot ser intercanviable, com els diners o alguna cosa útil per la societat (per a una institució, per a una organització, per a un individu o per un grup d’individus). No vaig a allargar en la definició dels termes. Ara bé, tant la creativitat com a la innovació estan subjectes a un procés mental o cerebral, per tant, al procés d’activació del cervell i de la ment. No obstant, aquest procés mental relacionat amb els circuits biològics és el detonant de la interacció en el context social (les cultures, els valors i les creences) o en el context material (formes materials d’espai-temps on s’inclou l’entorn natural ). Aquestes formes materials conformen un marc d’acció, així com el context institucional (les institucions polítiques i l’entorn legal)….

Enllaç: Boletín de la SI: Tecnología y investigación


%d bloggers like this: